Klogt brev fra Mai Mercado til kommunerne
12. juli 2018

Klogt brev fra Mai Mercado til kommunerne

Klar besked fra børne- og socialminister Mai Mercado til de kommuner, som overvejer at konvertere specialbørnehaver til almindelige børnehaver. Kommunerne kalder det inklusion, Spastikerforeningen kalder det en ren spareøvelse. Nu har ministeren præciseret kommunernes forpligtigelser på området.

Nogle sejre er bare længere undervejs end andre, men når bare enden er god. Spastikerforeningen har – bl.a. sammen med vores venner i LEV – kæmpet en hård kamp med en række kommuner, som forsøgte at konvertere specialbørnehaver for svært handicappede børn til almindelige børnehaver.

Kommunerne påstod, at deres motiv var inklusion, mens vores påstand var, at det alene handlede om økonomi. Ved at ændre en specialbørnehave til en almindelig børnehave fik kommunen nemlig mulighed for at opkræve forældrebetaling, ligesom det blev forældrenes egen økonomi og problem at sørge for befordring til og fra børnehaven, som typisk er meget langt fra hjemmet.

Et af de mere bizarre elementer i inklusionspolemikken med kommunerne var, at de konverterede specialbørnehaver stadig kun var for børn med meget specialiserede og komplekse behov. Børn uden handicap kunne ikke vælge disse konverterede dagtilbud – så reelt var der ikke tale om nogen som helst form for inklusion. Det er og bliver en ren spareøvelse.

For tre år siden gik Ombudsmanden ind i sagen. Ombudsmanden konkluderede, at retstilstanden var, som Spastikerforeningen og LEV hævdede, men også at reglerne var så uklare, at man ikke kunne bebrejde kommunerne, at de ikke kunne finde rundt i dem. Derfor bad han Socialministeriet om at tydeliggøre reglerne.

Tre år - og adskillige ministre - senere har Mai Mercado så endelig fået ryddet op og udsendt en ”Meddelelse om omlægning af særlige dagtilbud efter servicelovens § 32” til samtlige kommuner. Et klogt, grundigt og gennemarbejdet notat, som præciserer lovgivningen og kommunernes forpligtigelser på området. Ministeren fejer al usikkerhed af bordet – og brevet betyder forhåbentlig, at kommunerne en gang for alle stopper deres eksperimenteren med konvertering af specialbørnehaver til almindelig børnehaver. Tak Mai Mercado.

Sidst opdateret:
Gå til top Top