Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til din indmeldelse? Kontakt os på telefon klokken 10-15 i hverdagene: 38 88 45 75 eller e-mail: cpdanmark@cpdanmark.dk, så ringer vi dig op.

 

CP Danmark har fire typer af medlemskaber, der alle giver:

• Adgang til foreningens medlemstilbud
• Medlemsrabat for det enkelte medlem på blandt andet kurser og konferencer
• Stemmeret til kredsenes generalforsamlinger

De fire medlemstyper er:

  • Husstandsmedlemskab til 475 kroner om året (For alle jer, der bor i samme husstand)
  • Enkeltmedlemskab til 375 kroner om året
  • Livsvarigt medlem til 5.000 kroner (Kun for dig, der har cerebral parese)
  • Støttemedlem til 50 kroner om måneden (For dig der gerne vil give et bidrag, sammen med dit medlemskontingent, til CP Danmarks arbejde).

Du kan her se nogle af de spørgsmål, vi typisk får i forbindelse med medlemskaber. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, så kontakt os på cpdanmark@cpdanmark.dk eller på telefon 38 88 45 75.

Skal jeg være medlem for at få rådgivning?

Ja. CP Danmarks rådgivning er efterspurgt og er derfor forbeholdt foreningens medlemmer. CP Danmark har to socialrådgivere og en psykolog, der alle er ansat til at hjælpe foreningens medlemmer med rådgivning, hjælp og støtte til livet med cerebral parese.

Skal jeg være medlem for at få medlemsrabat på jeres kurser?

Ja. For at få adgang til vores medlemstilbud (herunder rådgivning) og medlemsrabatter skal man være medlem, have betalt kontingent og have et medlemsnummer.

Mit barn er livsvarigt medlem. Skal jeg som forælder også meldes ind for at kunne bruge jeres medlemstilbud og få medlemsrabat?

Ja. Den person, der ønsker medlemsrabat eller at bruge vores medlemstilbud, skal være medlem med eget medlemsnummer. Et livsvarigt medlemskab dækker kun den person, der har det livsvarige medlemskab. Det vil sige, at vil resten af familien gerne have rådgivning eller deltage på kurser med medlemsrabat, skal hver enkelt melde sig ind med et enkeltmedlemskab (350 kroner) eller melde hele familien ind, der bor på samme adresse, i et husstandsmedlemskab (450 kroner). Fordelen ved husstandsmedlemskab er, at alle i familien, der bor i samme husstand, får et medlemsnummer og dermed får hver enkelt adgang til foreningens medlemsrabatter og medlemstilbud.

Hvad er et husstandsmedlemskab?

Et husstandsmedlemskab er et fælles medlemskab for personer, der bor i samme husstand, det vil sige på samme adresse. Et husstandsmedlemskab koster 450 kroner om året. Hvert medlem af husstanden får sit eget medlemsnummer. Fordelen ved et husstandsmedlemskab er derfor, at alle i en familie, der bor i samme husstand, får et medlemsnummer og dermed får hver enkelt adgang til foreningens medlemsrabatter og medlemstilbud og kan stemme på kredsens generalforsamling.

Hvad sker der med husstandsmedlemmerne, når den ene bliver støttemedlem?

Vælger du at blive støttemedlem, og har du husstandsmedlemmer tilknyttet, bliver de en del af dit støttemedlemskab. Husstandsmedlemmer tilknyttet dit støttemedlemskab får hver deres medlemsnummer.

Hvad er et støttemedlemskab?

Et støttemedlemskab er for dig, der gerne vil bidrage til CP Danmarks arbejde med et ekstra beløb. Et støttemedlemskab er på minimum 600 kroner om året og kan oprettes med en månedlig, kvartalvis, halvårlig eller årlig betaling. For eksempel med 75 kroner om måneden. Det bestemmer du.

Som støttemedlem har du adgang til foreningens medlemstilbud og rabatter, og du får skattefradrag for den del af dine indbetalinger, der ikke er kontingent. Det vil sige, at du får skattefradrag for dit årlige støttebeløb minus medlemskontingent på 350 kroner. Støtter du foreningen med for eksempel 600 kroner årligt, får du således skattefradrag for de 250 kroner.

Du skal huske at oplyse dit cpr-nummer til CP Danmark, hvis du vil have skattefradrag for dine bidrag.

Kan jeg være medlem og samtidig være fast bidragyder?

Ja. Hvis du er medlem, betaler du et årligt medlemskontingent på 350 eller 450 kroner. Hvis du derudover ønsker at bidrage med et fast beløb eller et enkeltbidrag, kan du få skattefradrag for hele beløbet.

Kan jeg få skattefradrag for min kontingentbetaling?

Nej. Medlemskontingenter er ikke fradragsberettigede, da lovgivningen skelner mellem indbetalinger til velgørende foreninger i forhold til, om der er tale om en modydelse eller ej. Et medlemskontingent er defineret ved, at der er en modydelse i form af medlemsblad, medlemstilbud, rabatter med videre. Et bidrag er derimod et bidrag, hvor der ikke er modydelse, og bidrag kan man derfor få fuldt fradrag for. 

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top