Nej til vold
30. oktober 2023

Nej til vold

Nyt digitalt inspirations- og læringsmateriale skal forebygge vold mod mennesker med handicap

Mennesker med handicap er i markant højere risiko for at blive udsat for vold og overgreb end andre mennesker. Det viser undersøgelser foretaget af VIVE og Institut for menneskerettigheder. Myndighederne reagerer heller ikke altid tilstrækkeligt på mistanke eller viden om overgreb. Derfor har handicaporganisationen CP Danmark sammen med organisationerne Lev og Hjernesagen taget initiativ til ”Nej til vold”.


www.nejtilvold.dk er et nyt webunivers særligt målrettet borgere og personale ved bo- og støtte-tilbud, kommunale fagpersoner, socialrådgivere, pædagoger, samt myndigheder som politi og anklagemyndighed. Formålet med siden er at oplyse, forebygge og handle på fysisk, psykisk og digital vold mod voksne med fysiske og kognitive handicap.

 

Hjemmesiden består af dokumentariske oplysningsfilm, podcasts, dilemmahistorier, fortællinger og øvrige redskaber, som giver viden og indsigt i vilkår for mennesker med handicap og de barrierer, de kan møde i forbindelse med sager om vold og overgreb. Materialerne bygger alle på virkelige hændelsesforløb, fortalt af borgere og personale ved bo- og støttetilbud, der har oplevet og været udsat for vold og overgreb. De lægger op til samtale og debat og til refleksion over egen adfærd og handlemuligheder, som borger, personale eller myndighed.

 

”Vold, overgreb og svindel er desværre en realitet for mange mennesker med en funktionsnedsættelse. Vi er derfor glade for at have være med til at udvikle et omfattende og varieret inspirations- og læringsmateriale, rettet mod borgere med handicap, personalet, der omgiver dem, og myndighederne, der har ansvaret for området. Materialet er nu tilgængeligt, og vi håber, at det vil blive brugt. Det er der et stort behov for, " beretter Mogens Wiederholt, direktør i CP Danmark.

 

Se mere på www.nejtilvold.dk

Sidst opdateret:
Gå til top Top