Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

Hvis du på grund af din funktionsnedsættelse har svært ved at bruge en almindelig tandlæge, kan du få forebyggende og behandlende tandpleje - også kendt som omsorgstandpleje. Det er dog ikke alle med cerebral parese, der kan komme i betragtning til omsorgstandplejen.

Tilbuddet ydes kun, hvis du har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner eller har behov for egentlig pleje. Der er dermed tale om personer, der ikke kan klare sin egen daglige hjemmetandpleje.

Samtidig gælder tilbuddet kun dem, der ikke kan benytte det etablerede tandplejesystem, fordi funktionsnedsættelsen gør det vanskeligt at komme til tandlæge i en almindelig tandklinik, for eksempel hvis du er stærkt gangbesværet, eller hvis du sidder i elkørestol.

Typisk vil de personer, der er omfattet af omsorgstandplejens muligheder, bo i ældrebolig eller på plejehjem. Der er flere måder at blive henvist til omsorgstandplejen på, men ens for alle er, at det er din hjemkommune, der har det overordnede ansvar for, at visitation finder sted.

Hvis du er visiteret til omsorgstandpleje og har behov for tandlægefaglig specialbehandling, så kan kommunen viderehenvise dig til specialtandplejen. Eventuelt blot til specielle enkeltopgaver.

Du kan læse mere om omsorgstandplejen her.

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top