Børn

Handicappolitiske mærkesager på børneområdet

 

 

Forløbsbeskrivelse for børn med cerebral parese

CP Danmark har gennem lang tid presset på for at få en forløbsbeskrivelse for børn med cerebral parese, som blev færdig i 2019. En forløbsbeskrivelse er en vejledning – et fagligt indsatskatalog - hvor Socialstyrelsen, sammen med landets bedste eksperter, beskriver og udpeger de indsatser og tilbud, der er relevante for børn med cerebral parese. Det er ikke obligatorisk for kommunerne at følge de tilbud og den indsats, der beskrives i forløbsbeskrivelsen. Det er en vejledning til sagsbehandlerne, og det er CP Danmarks vurdering, at det også bliver et stærkt redskab for forældre til et barn med cerebral parese, da forældrene får konkrete tiltag, de kan forelægge kommunen vedrørende den hjælp, deres barn har brug for.

Ret til neuropsykologisk undersøgelse ved skolestart

CP Danmark ønsker, at alle børn med cerebral parese får tilbudt en neuropsykologisk undersøgelse inden skolestart. Formålet med undersøgelsen er at få klarlagt og beskrevet børnenes kognitive vanskeligheder, så børnene kan få præcis den hjælp, støtte og rådgivning, der er nødvendig for at få et godt fagligt og socialt liv på skolen. Foreningen har haft drøftelser med partiernes sundhedspolitiske ordførere, hvor vi har præsenteret ønsket om neuropsykologisk udredning. Det er samtidig CP Danmarks ønske, at den neuropsykologiske udredning bliver en del af forløbsprogrammet, så det bliver forankret, at neuropsykologisk udredning af børn med cerebral parese bør være obligatorisk med det formål at sikre børnene de samme vilkår for indlæring og et socialt liv som andre børn uden et handicap.

Bedre skoleadgang

Børn og unge med cerebral parese skal have det bedst mulige skoletilbud, så flest mulige får en uddannelse. Vi ved, at uddannelse giver sociale relationer, højere livskvalitet og større sandsynlighed for beskæftigelse. CP Danmark arbejder derfor for, at børn med cerebral parese så vidt muligt inkluderes i de ordinære folkeskoleklasser. Det kræver, at den støtte og de betingelser, barnet skal have, bliver etableret. Gribes inklusionen rigtig an, så er det det rigtige tilbud til de fleste børn og unge med cerebral parese. Men der er elever, som aldrig vil trives i det ordinære skoletilbud. De har krav på et godt og kvalificeret tilbud på et fagligt højt niveau i en specialklasse/-skole. Derfor står CP Danmark vagt om en fortsat positiv udvikling af det gode tilbud i specialsystemet.

Forebyggende sundhedstilbud til børn med cerebral parese

Rapporter viser, at voksne med cerebral parese ikke deltager lige så hyppigt i forebyggende sundhedstilbud som befolkningen i øvrigt. CP Danmark er bekymret for, at noget tilsvarende kan være tilfældet på børneområdet. Derfor arbejder vi på at få dokumentation for, i hvilket omfang børn med cerebral parese får de anbefalede otte børnevaccinationer, og hvorvidt børn med cerebral parese kommer til de syv børneundersøgelser, som loven foreskriver.

 

Sidst opdateret:
Se film om familier med CP

Mød familier med cerebral parese

De to film giver et godt og åbenhjertigt indblik i livets udfordringer, når diagnosen er cerebral parese. Det er to film, som den norske...

Læs mere ›
Gå til top Top