Spastikerforeningen kritiserer forslag til ændring af højskoleloven
21. august 2018

Spastikerforeningen kritiserer forslag til ændring af højskoleloven

Et forslag til ændring af højskoleloven kan betyde, at færre unge med cerebral parese får mulighed for at komme på højskole. Spastikerforeningen advarer i sit høringssvar til Kulturministeriet kraftigt mod de foreslåede ændringer.

Lovforslaget vil, hvis det bliver vedtaget, betyde, at mulighederne for at få specialpædagogisk støtte til handicappede elever bliver forringet på de skoler, som i særlig grad henvender sig til elever med handicap.

En del af tilskuddet til specialpædagogisk støtte vil blive fordelt ud på samtlige højskoler som en slags bloktilskud, som skolen vil modtage, uanset om den har elever med handicap eller ej. Derudover er muligheden for at søge støtte til hjælpemidler foreslået afskaffet, og så foreslås det, at en del af støtten omlægges, så de højskoler, der har mange elever med handicap som fx Egmont Højskolen, får svært ved at dække omkostningen til blandt andet de meget store investeringer i tilgængelighed og vedligehold, som følger af, at man har den målgruppe.

Det frygter Spastikerforeningen vil få store konsekvenser for unge med cerebral parese. I høringsbrevet står der blandt andet:

Det er helt afgørende, at mennesker med handicap også har mulighed for at deltage i højskoleophold. For en stor del af Spastikerforeningens medlemmer har deres højskoleophold været deres livs største oplevelse. Derfor er vi utrolig glade for, at højskoleloven åbner mulighed for, at der kan ydes hjælp til både specialpædagogisk støtte og støtte til hjælpemidler. Af samme grund bekymrer det os rigtig meget, at der nu lægges op til ændringer, som kan få den konsekvens, at færre unge med handicap vil få mulighed for at komme på højskole.

Du kan læse hele brevet her: Høringssvar

Sidst opdateret:
Gå til top Top