Nyt navn, ny næstformand og ny strategi

Epokegørende landsmøde på Egmont Højskolen hvor 110 deltagere var samlet.

Landsmødet 18Det har længe været diskuteret, om ikke tiden var inde til at udskifte Spastikerforeningen med et nyt og mere tidssvarende navn. Både i foreningen og på de sociale medier har mange gode og saglige holdninger været luftet sammen med de mere følelsesmæssige aspekter. De gode debatter kulminerede på landsmødet i september, hvor 2/3 af de delegerede sagde ja til et navneskift, og i valget af navn var der stor opbakning til CP Danmark.

Det var 23 år siden, at Spastikerforeningen sidst diskuterede et navneskift. Dengang var man tæt på, men fortrød. Denne gang var holdningen mere klar, og det var landsformand Lone Møller glad for. Sammen med det øvrige forretningsudvalg var hun fortaler for et navneskift.

- Tiden er inde til, at vi, der har ansvaret for foreningen lige nu, træder i karakter og sikrer foreningen et navn, som peger ind i fremtiden og skaber grundlaget for udvikling og vækst, sagde landsformanden bl.a. i sin redegørelse. Der venter nu et grundigt juridisk og markedsføringsmæssigt arbejde for at få alle detaljer på plads, så navneskiftet efter planen kan effektueres fra den 1. marts 2019.

Ny næstformand Landsmødet genvalgte Lone Møller som formand, men sagde farvel til Karen Nisbeth. Hun har været næstformand de sidste 10 år og valgte ikke at genopstille, men vil dog stadig være kredsformand for Bornholm og have plads i hovedbestyrelsen. Der var kampvalg til posten mellem Jens Peder Roed fra Sydøstjylland, Jørgen Knudsen fra Midtjylland og Mads Witt Demant fra kredsen på Fyn.

De havde forud for landsmødet præsenteret deres kandidatur og fi k på landsmødet lejlighed til at knytte et par afsluttende kommentarer. Resultatet af afstemningen var klar. Mads Witt Demant fik over halvdelen af stemmerne og er dermed valgt for de næste to år.

Der var stor ros til Karen Nisbeth for mange års engageret arbejde som næstformand, der faktisk har været udført i to perioder, da hun også bestred posten tilbage i midt 90’erne. Hun var tryg ved at overlade stafetten til Mads Witt Demant og blev hyldet med stående ovationer.

Forud for valgene havde landsmødet besluttet en ny strategiplan: Medlemmet i centrum, der skal sikre flere og mere individuelle tilbud, som skræddersyes til mindre afgrænsede medlemsgrupper. Der skal skabes fl ere netværkssamarbejder og frirum, hvor medlemmerne kan mødes og kendskabet til foreningen øges, så vi også får fat i dem, der endnu ikke er medlem.

Dialog med ledelsen Hvor vil vi hen med foreningen, og hvor står vi i 2030? Det var blandt de spørgsmål, forsamlingen diskuterede på fredagens sidste programpunkt. Diskussionen pegede i to retninger: Vi er blevet større og har fået slået vores (nye) navn fast i den brede befolkning, har fået øget kendskabet til diagnosen cerebral parese og dermed også skilt handicappet fra mennesket. Desuden var der bred enighed om, at fremtiden byder på mere frivilligt arbejde som supplement til sekretariatets arbejde.

Endelig var der også røster, der antydede, at kredsene, som vi kender dem i dag, vil blive afløst af ad hoc-grupper, der arbejder med et særligt projekt, og som nedlægger sig selv igen, når opgaven er løst. Dialogen varede omkring to timer med stor spørgelyst og alene dét, tyder på at foreningen er på rette vej og har mange gode kræfter, som brænder for sagen.

Sidst opdateret:
Gå til top Top