Energikrisen rammer hårdt på botilbud

Leder af CP Danmarks landsformand Pia Allerslev.

Pia AllerslevI den netop overståede valgkamp var der ikke én TV-debat, ikke ét vælgermøde, hvor de voldsomt stigende energipriser og inflationens himmelflugt, ikke var et centralt tema. Rundt om bordet og bredt ud over det politiske landskab, var der enighed om, at de økonomisk svagest stillede og hårdest ramte grupper skulle hjælpes. Nu er tiden inde til at gøre noget ved det.

En af de grupper, som vil blive hårdt ramt af kraftigt stigende energipriser, er mennesker, som bor i botilbud – hvad enten det er botilbud efter serviceloven eller efter reglerne om almennyttige boliger. Det er stort set uden undtagelse borgere med lave indkomster, et meget lille rådighedsbeløb og med en stærkt begrænset mulighed for at flytte, fordi de bor i en bolig, de er visiteret til.

Selv en mindre ændring i udgiften til varme og elektricitet kan få fatale konsekvenser for beboernes betalingsevne. Og de udgiftsstigninger vi ser ind i, er på ingen måde mindre. Vi hører om beboere, der får hævet deres huslejeindbetaling for 2023 med 1.000 kroner eller mere om måneden. En årlig merudgift på 12.000 om året er en voldsom huslejestigning, når man lever af førtidspension.

Og det handler jo ikke kun om el- og varmeregningen. Beboere i botilbud oplever også stigende udgifter til mad, transport, forsikringer etc. som følge af den stigende inflation. Derfor er det helt nødvendigt, at der hurtigt sættes ind med en målrettet hjælp, som kan forebygge, at beboere i botilbud mister økonomisk fodfeste, ender i gæld eller - i yderste konsekvens - risikerer at miste deres bolig.

Selvfølgelig hjælper varmechecken, ligesom vi er helt opmærksomme på de generelle tiltag, der er taget for at afbøde krisen. Men det er på ingen måde tilstrækkeligt til at løse det massive problem for beboere i botilbud.

En generel afdragsordning, hvor man får mulighed for, at konvertere en ekstraordinær stor energiregning til et lån, der afdrages med lav rente over en længere periode, er ikke en løsning. For mennesker med lav indkomst og et lavt rådighedsbeløb, hjælper det ikke, at konvertere en ubetalelig energiregning til et ubetaleligt lån. Det gør kun ondt værre og skaber en gældsfælde, som borgeren ingen chance har for at arbejde sig ud af.

Derfor opfordrer CP Danmark den nye socialminister - sammen med andre relevante ministre - til hurtigst muligt, at tage målrettede initiativer, som kan forhindre, at mennesker med cerebral parese og andre handicap, der bor i botilbud, bringes i en fuldstændig uoverskuelig og kaotisk gældskrise, som følge af de stigende energipriser. Der er brug for umiddelbar handling.

Pia Allerslev
Landsformand

Sidst opdateret:
Gå til top Top