Ny regering og nyt regeringsgrundlag på plads
15. december 2022

Ny regering og nyt regeringsgrundlag på plads

Tidligere undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, bliver ny socialminister.

Efter et usædvanligt langt tilløb, landede der onsdag og torsdag endelig et regeringsgrundlag og en ny regering, med et nyt ministerhold. Og der er grund til forsigtig optimisme på begge fronter, mener CP Danmarks direktør, Mogens Wiederholt.

Regeringsgrundlaget

Regeringsgrundlaget har sit eget afsnit om handicapområdet, hvor det først og fremmest lægges op til en styrket indsats på beskæftigelses- og uddannelsesområdet – to områder, der var tema på vores landsmøde i september og ligger CP Danmarks hjerte nært. Der skal laves en handlingsplan for beskæftigelsesområdet og skabes større fleksibilitet i uddannelsessystemet, så vilkårene i uddannelserne lettere kan tilpasses den enkeltes behov.

Regeringsgrundlaget gentager ligeledes løftet om en specialeplan, dvs. en videreførelse af arbejdet ovenpå evalueringen, med særligt fokus på den højt specialiserede del af handicapområdet. Og endelig lægges der op til en meget tiltrængt gentænkning af hjælpemiddelområdet.

Andre steder i regeringsgrundlaget peges der ligeledes på initiativer, som vil have stor relevans på handicapområdet. Det glæder bl.a. på digitaliseringsområdet og den meget omtalte indsats for de 45.000 unge, som hverken er i uddannelse eller job. I den gruppe er der mange, som har handicap – også CP.

Det er alt sammen gode og fornuftige initiativer, som vi glæder os til at være en del af.

Der er også tidsler i buketten. Den overordnede parole og ”styrket velfærd gennem frisættelse”, hvor der lægges op til et langt større lokalt råderum – i første omgang primært på ældreområdet - kan givet også være et positivt potentiale på handicapområdet. Men det kan også – hvad der ikke lægges skjul på i afsnittet om ”Frisættelse” - være starten på en massiv udfordring af eksisterende rettigheder, større lokale/kommunale forskelligheder og et opgør med en række af de nuværende tilsyn på botilbudsområdet.

Nyt ministerhold

På ministerfronten er der store rokader, men - de ministerier, der traditionelt er vigtigst for handicapområdet - er genbesat med et rigtig stærkt hold af erfarne og øvede kræfter.

Ny socialminister bliver Pernille Rosenkrantz-Theil, som vi jo kender, som en iderig og yders lydhør og dialogorienteret undervisningsminister. Med hende i socialministeriet har vi lov til at håbe på stor handle- og gennemslagskraft. Det har potentiale til at blive rigtig godt.

Også undervisningsministeriet med Mattias Tesfaye, sundhedsministeriet med Sophie Løhde og beskæftigelsesministeriet med Ane Halsboe-Jørgensen lover rigtig godt for den handicappolitiske dialog og dagsorden.

Ordførerkabalen

Med ministerkabalen på plads, så vil vi formentlig se alle partigrupperne komme helt på plads med deres fordeling af ordførerskaber i løbet af kort tid.

Derfor vil vi i CP Danmark så hurtigt som muligt tage fat på planlægning af en rundtur til de nye ministre og de nye handicapordførere. Vi ser frem mod en travl, men også spændende tid, når vi kommer på den anden side af nytår.

Foto: ft.dk

Sidst opdateret:
Gå til top Top