Nyt i sagen om overvågning
09. juni 2022

Nyt i sagen om overvågning

Har du et svært funktionsnedsat voksent barn? Så er der nyt i sagen om overvågningsordningen i hjemmet. CP Danmark forhandler bedre betingelser med nattilbud og bredere aldersgruppe. 

Mange husker - og i hvert tilfælde gør de familier, som er berørt - den lange og meget hårde kamp vi for 3 år siden havde med myndighederne om overvågning. Overvågning her forstået, som muligheden for, at få hjælp til livsnødvendig døgnovervågning af dit barn i eget hjem efter det fyldte 18. år. Det drejer sig om voksne børn, som ikke ønsker at bo på institution, men har behov for, overvågning døgnet rundt for ikke at dø ved fejlsynke, kvælning eller andre livstruende situationer, der følger af barnets funktionsnedsættelse.

Snæver aldersgruppe og nattilbud

Efter længere tids tovtrækkeri, blev der fra 2019 afsat 60 mio. om året på finansloven, til en meget begrænset overvågningsordning, som giver hjemmeboende børn mellem 18 og 23 ret til overvågning - men kun natten og overvågningen må ikke varetages af forældrene, men skal varetages af ansætte eksterne hjælpere.

For mange penge til kommunerne

Vores påstand var dengang, at 60 mio. var alt for meget til en så snæver ordning, mens KL påstod det modsatte. Derfor blev der aftalt at ordningen skulle evalueres efter 2 år. Nu er resultatet af evalueringen kommet - og ganske som forudset, så viser evalueringen, at den nugældende ordning - fuldt indfaset i 2028, kun vil rumme 54 ordninger og koste ca. 40 mio. om året. Kommunerne er med andre ord voldsomt overkompenseret for ordningen, som den er i dag.

Aftalen om evalueringen indebar også et løfte om, at en evt. overkompensation skulle forhandles med henblik på en udvidelse af ordningen. Den forhandling vil starte efter sommerferien.

Ny forhandling i gang

CP Danmarks indspark til den forhandling vil være, at ordningen udvides til en større aldersgruppe - og til også at kunne benyttes om dagen. Det er det, vores medlemmer og brugere af ordningen fortæller os. Mange har tilmed ønsket at forældrene kan få lov til selv at være dem, der overvåger om natten. Det er i praksis stort set umuligt at rekrutteret ansatte til overvågning om natten.

Mere information

Mere information kommer løbende. Er overvågningsordningen aktuel for dig eller din pårørende - og står du med ubesvarede spørgsmål - kan du kontakte vores socialrågiver for yderligere vejledning.

Find vores socialrådgiver

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top