Rådgivning

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH)

DUKH er et rådgivningstilbud til både borger og myndighed, der ønsker rådgivning og vejledning, når det gælder sagsbehandling på handicapområdet.

www.dukh.dk

 

Borger.dk

Hvordan søger jeg om hjælpemidler? Hvilke udgifter kan være nødvendige merudgifter? Hvem kan få handicaptillæg? På borger.dk kan du finde mange svar på spørgsmål om handicap og lovgivning.

www.borger.dk

 

VISO

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISOs rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.

socialstyrelsen.dk/viso

 

Social- og Ældreministeriet

Du kan finde viden og lovstof på Social- og Ældreministeriets hjemmeside.

Social- og Ældreministeriet

Sidst opdateret:
Gå til top Top