Hvad er kognitive vanskeligheder?

Hvad er kognitive vanskeligheder?

Hjerneskaden cerebral parese giver altid fysiske problemer i større eller mindre grad, og disse problemer er synlige for de fleste. Herudover kan hjerneskaden resultere i kognitive vanskeligheder som for eksempel problemer med koncentration og indlæring.

De kognitive problemer er ofte mere usynlige end de motoriske, men de kan have stor indflydelse på en persons hverdag og mulighed for at deltage i sociale og faglige sammenhænge. Det er derfor vigtigt at få et overblik over de kognitive udfordringer, man har.

Det vil give den rette indsigt til at få den rigtige hjælp og støtte, som stiller personen i stand til at klare sig så godt som muligt i alle livets sammenhænge. Når man taler om de kognitive funktioner, taler man om de mentale processer i hjernen, som giver os evnen til at tale, ræsonnere, tænke og problemløse. De kognitive evner varierer fra person til person, og vi har vores styrker og svagheder på forskellige områder.

Vær opmærksom på mindre børn

Men vores kognitive funktioner bliver betragtet som normale, hvis vores færdigheder gør os i stand til at håndtere dagligdagens udfordringer uden store problemer. Har vi derimod kognitive vanskeligheder, som spiller ind på vores mulighed for deltagelse i forskellige sammenhænge, er det relevant at få afdækket, hvad problemerne består i, så det bliver muligt at få den rigtige hjælp.

I forhold til mindre børn med cerebral parese er det vigtigt at være opmærksom på, om barnet blot udvikler sig senere end sine kammerater, eller om der er tale om deciderede kognitive vanskeligheder. Når barnet er mindre, er der som regel fokus på de fysiske problemer, og der er derfor fare for at overse de mere usynlige kognitive problemer.

Når man taler om, at et menneske har kognitive vanskeligheder, handler det om problemer inden for et eller flere af følgende områder:

• Koncentration og opmærksomhed
• Hukommelse
• Sprog
• Evnen til at orientere sig i rum og retning (spatiale funktioner)
• Evnen til at forstå informationer med rækkefølger (sekventielle funktioner)
• Evnen til at genkende genstande, bearbejde synsindtryk og bedømme afstande (perceptuelle
funktioner)
• Evnen til at planlægge og bearbejde (eksekutive funktioner).

Opmærksomhed og koncentration

Et almindeligt kognitivt problem for nogle mennesker med cerebral parese er problemer med opmærksomhed og koncentration. Det kan have den konsekvens, at personen taber koncentrationen, lader tankerne vandre, går i stå, eller at personen udfører tankespring, som andre ikke kan følge.

Det kan være, at personen falder i staver, og det virker som om, han eller hun ikke hører efter, og personen spørger måske ofte om at få gentaget tingene.

At leve med kognitive vanskeligheder i dagligdagen kan være frustrerende og skabe mange situationer, hvor både én selv og ens omgivelser bliver irriterede, fordi de kognitive vanskeligheder betyder, at personen ikke forstår eller glemmer et utal af ting. Mange oplever sig selv som dum. Eller andre opfatter personen som dum, men det er vigtigt at understrege, at det handler om kognitive vanskeligheder.

Det er som nævnt meget forskelligt fra person til person, hvilke kognitive vanskeligheder personen har. Derfor er det altid vigtigt at tage udgangspunkt i de specifikke kognitive vanskeligheder, den enkelte har, når man ønsker at kompensere for vanskelighederne. Kompensation handler i høj grad om at bruge de stærke sider til støtte for de svage.

En neuropsykologisk undersøgelse vil give viden om personens kognitive vanskeligheder.

Læs mere om en neuropsykologisk undersøgelse

Hvor kan man få hjælp?

Du kan henvende dig til vores rådgivning, hvor vi både har en psykolog og en socialrådgiver og en bisidder. Her kan du blandt andet få rådgivning om lovgivningen, de kognitive udfordringer og få en bisidder til at støtte dig, når du skal i kontakt med f.eks. kommunen. Rådgivningen kæver, at du er medlem hos os. Din støtte går til rådgivning, projekter i foreningen og aktiviteter for børn, unge og folk med CP.

Læs mere om CP Danmarks rådgivning

Hos Socialstyrelsen kan de hjælpe dig med spørgsmål vedrørende det sociale område og på specialundervisningsområdet. 

Læs mere hos www.socialstyrelsen.dk/viso

Herudover kan forældre til børn (0-18 år) henvende sig til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som findes i alle landets kommuner. PPR giver vejledning om børn og unge med særlige behov.

Sidst opdateret:
Gå til top Top