Voksne

Handicappolitiske mærkesager på voksenområdet

Flere i beskæftigelse

Nye tal viser, at kun 29 procent af alle voksne med cerebral parese er i beskæftigelse, mens 71 procent er på overførselsindkomst. Det er en helt skæv fordeling. Derfor arbejder CP Danmark på at skabe større fokus på de forhold, der gælder for mennesker med cerebral parese på arbejdsmarkedet. Det handler i høj grad om holdninger på arbejdspladserne. Men det handler også om bedre mulighed for at hjælpe mennesker med cerebral parese med de rigtige støtteforanstaltninger. Og så skal jobcentrene blive langt bedre til at hjælpe og understøtte personer med cerebral parese på arbejdsmarkedet, for den opgave kan jobcentrene ikke løse alene. Det kræver et tæt og nyt samarbejde mellem CP Danmark som handicaporganisation og de kommunale myndigheder. Vejen frem er, at CP Danmark og jobcentrene samarbejder om at løfte denne opgave.

Ret til at få sine hjælpere med på ferie

Nogle mennesker med cerebral parese er så afhængige af personlig hjælp, at de ikke kan klare sig uden – heller ikke på et ferieophold. Bor personen i et botilbud, har han eller hun ikke krav på at få betalt for nødvendig personlig assistance under ferieophold. Det vil CP Danmark have ændret. Mennesker, som bor på botilbud, har også behov for luftforandring og for at komme på ferie. Og det skal ikke kun gælde de personer, der selv kan betale. Tilkøb er et godt supplement, men retten til ferie gælder alle. Derfor vil CP Danmark have sikret, at alle kan få dækket udgifter til nødvendig hjælp under ferie – uanset hvor og hvordan de bor.

Bedre sundhedstilbud til voksne med cerebral parese

Nye undersøgelser viser, at mennesker med cerebral parese ikke har samme adgang til god sundhed som andre mennesker. Voksne med cerebral parese lider oftere af angst, skizofreni og demens end befolkningen som helhed. Og samme undersøgelser viser, at mennesker med cerebral parese langt fra deltager i forebyggende sundhedstjek i samme omfang som befolkningen i øvrigt. Langt under halvdelen af alle kvinder med cerebral parese deltager i screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft og endnu færre kvinder i botilbud deltager i screeningsprogrammet. CP Danmark arbejder derfor for: At få kortlagt hvorfor så få deltager i screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft, at få overblik over om en tilsvarende ringe deltagelse også gælder for screeningerne mod brystkræft og tarmkræft, at få svar på hvorfor der er en så stor overrepræsentation af mennesker med cerebral parese, som lider af angst, skizofreni og demens og endelig, at der indføres et årligt obligatorisk sundhedstjek til alle beboere på botilbud. CP Danmark ønsker et systematisk og specialiseret sundhedstilbud i hospitalssystemet som en forlængelse af det, der gives til børn og unge i dag.

Borgerstyret personlig assistance (BPA) til mennesker med cerebral parese

Borgerstyret personlig assistance (BPA) er en af de bedste og mest ligeværdige kompensationsordninger, vi har. BPA giver mennesker med svære funktionsnedsættelser mulighed for at leve en tilværelse, hvor de selv bestemmer, hvordan deres dag skal tilrettelægges. BPA-ordningen er fleksibel, værdig og nøglen til en tilværelse på lige fod med mennesker uden handicap. Men ordningen er under et voldsomt besparelsespres og erstattes i stigende grad af udvidede hjemmehjælpsordninger, hvor fleksibiliteten erstattes af faste tidsintervaller med hjælp. Det giver begrænsede muligheder for at komme på toilettet eller for at få mad. Og det afskærer personen fra at få et frit socialt liv med biografture og besøg hos vennerne. CP Danmark vil have BPA-ordningen tilbage på sporet, så den igen bliver et tilbud om kompensation til et liv på lige vilkår. Derfor arbejder CP Danmark sammen med en række andre organisationer i et BPA-netværk for i fællesskab at kunne sætte et stærkt fokus på det enorme pres, BPA er udsat for.

Sidst opdateret:
Gå til top Top