Den klassiske tvist: Er det et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab?

Spastikerforeningens rådgivningsteam oplever, at mange medlemmer har problemer i forhold til bevilling af hjælpemidler, specielt i de situationer hvor kommunen, sundhedsvæsenet og borgeren er uenige i, om der er tale om et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab.

Ofte bunder uenigheden i økonomi. Det skyldes, at hvis der er tale om et behandlings- eller træningsredskab, så falder det udenfor hjælpemiddelbestemmelsen og dermed den kommunale støtte gennem serviceloven. En af klassikerne er bevillingen af et ståstøttestativ, der både kan afhjælpe barnets manglende ståfunktion og samtidig forbedre barnets fysik og forebygge yderligere forværring af den nedsatte funktionsevne.

Det er derfor vanskeligt at vurdere, om et ståstøttestativ til et barn kan bevilges efter servicelovens regler om hjælpemidler. Men det er ikke kun foreningens socialrådgivere, der oplever denne usikkerhed. Rundt omkring i landets kommuner opstår der hele tiden konflikter omkring bevillingen. Det har afstedkommet et hav af ankesager, og Ankestyrelsen modtager på hjælpemiddelområdet særligt mange klagesager, hvor det er afgrænsningen til sundhedssektoren, som volder problemer.

Det både hjælper og træner funktionsevnen

Mange ansøgere af hjælpemidler er også i kontakt med sundhedsvæsenet, og mange har naturligvis også et ønske om at forbedre deres eller deres barns helbredsmæssige tilstand. Derfor bliver der tit ansøgt om et redskab, hvor det skal vurderes, om det er et hjælpemiddel i servicelovens forstand eller et behandlingsredskab, som skal vurderes efter sundhedslovgivningen.

Da sagerne bærer præg af en høj grad af usikkerhed om lovgivning og praksis på området, udarbejdede Ankestyrelsen i 2017 en praksisbeskrivelse, der har fokus på afgrænsningen mellem hjælpemidler og behandlingsredskaber. Hensigten er at vejlede kommunerne i at træffe juridisk korrekte og samtidigt klare og velbegrundede afgørelser.

Men det er fortsat meget svært, må Spastikerforeningens rådgivningsteam konstatere, da et stigende antal henvendelser fra foreningens medlemmer netop handler om denne problematik. Spastikerforeningens rådgivningsteam oplever, at mange medlemmer har problemer i forhold til bevilling af hjælpemidler, specielt i de situationer hvor kommunen, sundhedsvæsenet og borgeren er uenige i, om der er tale om et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab.

Sidst opdateret:
Gå til top Top