Økonomisk håndsrækning til energiregningen
12. september 2022

Økonomisk håndsrækning til energiregningen

Men beløbet er slet ikke tilstrækkeligt for de der bor på botilbud, frygter CP Danmark.

De voldsomt stigende priser på varme og elektricitet rammer også mennesker med cerebral parese. El- og varmeregninger, som er steget med flere hundrede procent fra efteråret ’21 til nu, er desværre helt almindelige. Og det efterlader ikke mindst mennesker med små indkomster og et meget lille rådighedsbeløb i en desperat situation.

Derfor vedtog Folketinget torsdag et vigtigt og helt nødvendigt lovforslag (L206), som sikrer en ekstraordinær økonomisk kompensation til en række grupper, der er særlig hårdt ramt af de aktuelle prisstigninger på energi og alle andre varer og ydelser. Lovforslaget indebærer bl.a.:

- at førtidspensionister efter både ny og gammel førtidspensionslov vil får et engangsbeløb på 2.000 kr.

- at SU-modtagere, som modtager handicaptillæg, får et engangsbeløb på 2.000 kr.

- at personer på fleksydelse, får et engangsbeløb på 2.000 kr.

Lovforslaget indebærer desuden, at folkepensionister, som er berettiget til ældrechecken vil få 2.500 kr. i henholdsvis 2022 og 2023. Loven træder i kraft den 14/9-2022.

Beløbet er skattefrit og udbetales automatisk til modtagerens NEM-konto.

Slår bunden ud af manges økonomi

- I CP Danmark er vi glade for den ny lov, som adresserer en vigtig og kæmpe udfordring, siger direktør Mogens Wiederholt om den nye lovgivning.

- Men vi er desværre langt fra overbevist om, at L206 løser den dybt alvorlige situation, som mange beboere på botilbud kan ende i. Stigninger på flere hundrede procent i udgiften til varme og elektricitet, vil slå bunden ud af deres økonomi.

- Mange har lav indkomst, en meget høj husleje og følgeligt et meget lavt rådighedsbeløb. Eksplosivt stigende energiprisernes kan risikere at sende beboere på botilbud på gaden – og kommunerne ud i et vildt kaos, fordi kommunerne er forpligtet til at hjælpe disse borgere med bolig.

- Vi har derfor, sammen med LEV, SIND og Landsforeningen Autisme, rettet henvendelse til socialministeriet, for at få ministeriets vurdering af de særlige udfordringer, der efter vores opfattelse er på botilbudsområdet, siger Mogens Wiederholt.

 

Læs hele lovforslaget her:

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top