Unge med handicap mangler seksualundervisning
08. februar 2022

Unge med handicap mangler seksualundervisning

Fagpersonale på landets botilbud, specialskoler og STU-tilbud føler sig ikke fagligt rustet til arbejdet med deres borgeres seksualitet – hverken her i Uge Sex eller generelt. Derfor har Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) for andet år i træk lavet en seksualitetspakke.

I denne uge – Uge Sex – er der særlig fokus på børn og unges sundhed og seksualitet. Mens lærere på grundskolerne nemt kan finde materiale til sundheds- og seksualundervisningen, er det sværere for fagpersonale på landet bosteder og STU’er at finde materiale, der er målrettet dem og de unge med handicap.

En undersøgelse fra 2010 af SUMH og SUS (Socialt Udviklingscenter) viser, at 65 procent af fagpersonalet på bosteder ikke i tilstrækkelig grad føler sig fagligt rustet til at arbejde med borgernes seksualitet. Og det er problematisk fortæller Marie My Warborg Larsen, der er ansat i SUMH og projektleder på projektet seksualitetsområdet.

- Unge med handicap er seksuelle væsener på lige fod med unge uden handicap. Og det kan føles lige så privat, grænseoverskridende og akavet at snakke om seksualitet og sex for unge med handicap som for unge uden. Derfor er det vigtigt, at fagpersonalet, der arbejder med unge med handicaps og diagnoser, bliver klædt på til at indgå i arbejdet med de unges seksualitet, så de kan hjælpe til at åbne op for snakken og udforskningen af den. Det vil vi i SUMH gerne hjælp til med vores seksualitetspakke.

Netop efterspørgslen på SUMH’s seksualitetspakke viser behovet for fokus på arbejdet med unge med handicaps seksualitet. Sidste år, som var første år hvor SUMH tilbød seksualitetspakken, var der 95, der bestilte pakken. I år ses en stigning på 30 procent. Modtagerne er fordelt udover hele landet og er både fagpersoner, organisationer og pårørende.

Efterspørgslen er for stor – der er brug for politisk indsats

Behovet for viden om og materiale til arbejdet med seksualitet for unge med handicap er så stort, at SUHM har svært ved at følge med. Derfor efterlyser SUMH nu politisk indsats i kampen for, at seksualitet hos unge med handicap opprioriteres.

- Det er utroligt skønt, at der er så stor efterspørgsel på seksualitetspakkerne og materiale om handicap og seksualitet, men som organisation kan vi slet ikke følge med. Der er brug for, og det er nødvendigt med en politisk indsats, for det er en menneskeret at dyrke sig selv, sin krop og sin seksualitet, også for mennesker med handicap, siger Mads Edelvang-Pejrup, formand i SUMH.

Her er SUMH’s anbefalinger til seksualitetsområdet:

• Seksualundervisningen og -vejledning for unge med handicap skal prioriteres i kommunerne, og der bør laves en lokal plan.
• Der skal indføres obligatorisk seksualundervisning på ungdomsuddannelser, herunder STU’er.
• Personale og fagpersoner skal klædes på til at tale om seksualitet.
• Der skal afsættes ressourcer til, at alle bosteder, dagtilbud, specialskoler og STU’er kan arbejde med seksualitet og seksualundervisning.

Sidst opdateret:
Gå til top Top