På vej mod BørneRiget

CP-området har fået udnævnt to professorer, og målet er klart - tidlig opsporing og forbedrede behandlingsstandarder for både børn og voksne med cerebral parese.

Christina Høi-HansenAf Frands Havaleschka

To professorer i pædiatri er netop blevet udnævnt for at styrke og videreudvikle indsatsen for personer med cerebral parese (CP). Det drejer sig om overlæge, dr. med. Christina Høi-Hansen, Rigshospitalet og lektor på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet, Jakob Lorentzen. De skal stå i spidsen for indsatsen, der vil ske i et tæt samarbejde mellem Rigshospitalet, Københavns Universitet og Elsass Fonden.

Samtidig er det starten på et helt nyt epokegørende samarbejde, som senere forankres i en ny CP-klinik på BørneRiget, som Elsass Fonden gav en stor donation i 2017, da tegningerne til det nye hospital for børn, unge og fødende på Rigshospitalet blev offentliggjort.

Begge professorer tilknyttes både Rigshospitalet, hvor de får kontor, og Københavns Universitet. Her samles forskning og viden på området til gavn for både behandling og den samlede indsats.

Fra hver sin verden

De to nyudnævnte professorer kommer fra hver sin del af sundhedssystemet. Christina Høi-Hansen er dr. med og overlæge på Rigshospitalets BørneUngeAfdeling. Hun er en national og international anerkendt forsker og læge, der har arbejdet med børn med cerebral parese og neuropædiatri i en lang årrække. Hun har tidligere været formand for Dansk Neuropædiatrisk Selskab og været dansk repræsentant i forskellige internationale 
komiteer.

Jakob LorenzenJakob Lorentzens tilgang er en uddannelse som fysioterapeut. Han har i 15 år arbejdet med forskning i neurorehabilitering, hvoraf de sidste 10 år har været målrettet CP og ført til international anerkendelse. Som en del af et internationalt forskningsnetværk omkring CP har Jakob i en årrække deltaget i internationalt forskningsarbejde.

Desuden har han i mange år været tilknyttet Elsass Fonden som forskningssupervisor. Siden 2018 har Jakob været ansat som lektor på Institut for Neurovidenskab og været leder for masteruddannelsen i neuro-rehabilitering ved Københavns Universitet. Sidstnævnte hverv fortsætter han med i sit nye job som professor.

Begge ser professoraterne som en fantastisk mulighed for at styrke ambitionen om, at børn med risiko for cerebral parese bliver fundet langt tidligere, end det er tilfældet i dag, så de kan få den rette behandling hurtigst muligt. Det kræver nye initiativer og en videreudvikling af de forskellige metoder, som har været afprøvet i de senere år.

 - Vi ved, at vi kan gøre en stor forskel i forhold til at forebygge, at nogle børn får svær hjerneskade, blandt andet ved at sætte ind endnu tidligere når der er mistanke om diagnosen cerebral parese. Vi ved mere og mere om, hvilke tiltag der beskytter hjernen.

Vi håber og tror på, at vi med det øgede fokus på tidlig hjerneskade kan styrke og understøtte den tværfaglige indsats, der allerede fungerer i det lands dækkende CP-opfølgningsprogram, CPOP, fremhæver Christina Høi Hansen og Jakob Lorentzen.

Det handler således om at gå skridtet videre og forske i en forebyggende indsats, understreger de to professorer, der foreløbig har fem overskrifter på deres arbejdsplan: Forebyggende indsats, tidlig opsporing, tidlig indsats, optimeret behandling samt overgang fra barn til voksen. Målet er at udvikle indsatsen så effektivt, at Danmark om nogle få år kan få en international ledende rolle i tidlig opsporing og forbedrede behandlingsstandarder for både børn og voksne med cerebral parese.

Sidst opdateret:
Gå til top Top