Strategiplan

Strategiplan for 2022 – 2024

Her kan du finde CP Danmarks strategiplan for 2022-2024: 'Interessevaretagelse og fællesskab'

CP Danmark er og skal være den seriøse og legitime interesseforkæmper for alle mennesker i Danmark med cerebral parese og deres pårørende. Vi er en handicappolitisk interesse- organisation. Men vi vil være mere end det. CP Danmark skal være Danmarks største og stærkeste fællesskab for mennesker med cerebral parese og deres pårørende.

Du kan læse hele strategiplanen som en PDF her.

Sidst opdateret:
Gå til top Top