Forsøgsordningen med medicinsk cannabis skudt i gang

Folketinget, uden Konservative og Enhedslisten, har sikret, at patienter i de næste fire år kan have mulighed for at blive behandlet med medicinsk cannabis. Dog tilbydes kun få produkter.

Af Frands Havaleschka

Den fire årige forsøgeordning startede fra årsskiftet. Men ligesom med flere andre politiske aftaler så endte også cannabis-forhandlingerne lidt tumultarisk, fordi politikerne ikke kunne blive enige om hvorvidt, der skulle gives offentligt tilskud til medicinsk cannabis eller ej. I skrivende stund er der ikke tilskud til de cannabisprodukter, der er omfattet af forsøgsordningen.

Men tilskud eller ej, så er der fri prisdannelse på forsøgsordningens cannabisprodukter. Det vil sige, at prisen på et cannabisprodukt bliver fastsat af den virksomhed, som har importeret det konkrete produkt til Danmark. Prisen på det enkelte cannabisprodukt er den samme over hele landet og fastsættes for 14 dage ad gangen, fremgår det af Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

På hjemmesiden www.medicinpriser.dk oplyser Lægemiddelstyrelsen de gældende priser. Her kan alle under overskriften ’Cannabisprodukt’ se hvilke produkter, der er omfattet af forsøgsordningen. Produkterne kan have form af tørrede cannabisblomster, cannabisolie, kapsler, tabletter m.v. Priserne er forholdsvis høje, og indtil videre er der kun to produkter på listen. Det ene med tørrede topskud og det andet med granuleret cannabisblomst. Begge anbefales at indtages som te. Det er virksomhederne selv, som beslutter, hvilke cannabisprodukter de ønsker at importere til Danmark.

Hvem kan udskrive medicinsk cannabis?

Alle læger i Danmark kan udskrive medicinsk cannabis. Lægemiddelstyrelsen har udarbejdet en vejledning, der vurderer, hvilke patientgrupper styrelsen mener, produktet kan hjælpe. På listen er sklerosepatienter og rygmarvsskadede med spasticitet, kræftpatienter med kvalme og opkast samt mennesker med kroniske smerter på grund af sygdom i hjerne, rygmarv eller nerver.

Lægerne er ikke bundet til vejledningen. De har fri dispositionsret, dog skal konventionel behandling være afprøvet, før man udskriver medicinsk cannabis. I Spastikerforeningen har vi kendskab til, at flere med cerebral parese har været behandlet med medicinsk cannabis for at afhjælpe spasmer, smerter og uro i kroppen. Da Lægemiddelstyrelsen ikke har dokumentation for virkning og eventuelle bivirkninger, har lægerne i hele forsøgsperioden skærpet indberetningspligt af alle cannabis-produkter. Det betyder, at alt skal indberettes - selv mistanke og små formodninger om eventuelle birkvirkninger.

Hvor bliver det udleveret?

Patienter, der har fået en recept på et cannabisprodukt hos lægen, kan købe det på apoteket. Alle apoteker i Danmark skal udlevere cannabisprodukter efter recept som led i forsøgsordningen. Men vær opmærksom på, at apoteket kun må udlevere cannabisprodukter på elektroniske recepter, samt at det ikke udleveres fra apoteksudsalg, fordi disse ikke selv ekspederer recepter. Da apotekerne ikke må have cannabisprodukter på lager, men hver gang først skal skaffe produktet hjem, kan der gå nogle dage, fra patienten henvender sig på apoteket, til det kan udleveres. Udgangspunktet er, at apotekerne skal kunne levere et cannabisprodukt til patienten inden for tre åbningsdage.

Brugen af medicinsk cannabis overvåges

Da der er stor usikkerhed om brugen af medicinsk cannabis, herunder virkning, bivirkning, doser, afhængighed og produktets styrke, har mange læger reageret med ikke at ville udskrive det til sine patienter – til stor frustration for dem. Det har der i den første måned været flere historier om i pressen, og i hele processen har det været velkendt, at Lægeforeningen har taget afstand fra forsøgsordningen. Lægemiddelstyrelsen følger forsøgsordningen meget tæt og udarbejder løbende opgørelser og statusrapporter over bivirkningerne. De er offentligt tilgængelige på styrelsens hjemmeside, som alle i øvrigt kan foretage indberetninger på.

Forsøgsordningen som supplement

I Danmark har det i flere år været muligt at købe det godkendte produkt, Sativex, der er en mundhulespray baseret på cannabis. Det kan man stadig, ligesom lægerne fortsat kan udskrive såkaldt magistrelt fremstillet medicin, der fremstilles på produktionsapoteket i Glostrup. Sideløbende med forsøgsordningen har Folketinget besluttet at give dansk-baserede produkter mulighed for at udvikle dyrkningsmetoder, der kan indgå i produktionen.

Initiativet betegnes som Europas mest erhvervsvenlige udspil på cannabis-området og handler om at få gode danske produkter ind i forsøgsordningen samtidig med, at det skaber arbejdspladser. Det er Lægemiddelstyrelsen, der udskriver tilladelserne. Styrelsen stiller dog store krav til fremstillingen, bl.a. skal der være en grundig produktbeskrivelse, restriktiv adgang til dyrkningen, gennemskueligt regnskab og velbegrundet dokumentation for, at man kan opnå et ensartet produkt.

Sidst opdateret:
Gå til top Top