Forældre med tabt arbejdsfortjeneste kan have ret til større pensionsbidrag
30. august 2018

Forældre med tabt arbejdsfortjeneste kan have ret til større pensionsbidrag

Pensionsbidrag i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste bliver fremover justeret hvert år. Forældre med tabt arbejdsfortjeneste kan få genoptaget deres sag om pensionsbidrag.

Får man udbetalt tabt arbejdsfortjeneste, fordi man forsørger sit barn med et handicap i hjemmet, har man muligvis ret til et højere pensionsbidrag. En borger med tabt arbejdsfortjeneste klagede til ombudsmanden over, at hendes pensionsbidrag var fastfrosset til samme niveau hvert år. Også selv om den tabte arbejdsfortjeneste automatisk var steget.

Klagen røg videre til Ankestyrelsen, der gav borgeren ret i, at pensionsbidraget også burde stige hvert år. Ankestyrelsen har efterfølgende offentliggjort, at forældre kan få genoptaget deres sag om pensionsbidrag og tabt arbejdsfortjeneste.

Styrelsen har også vejledt kommunerne om, at de har pligt til at genoptage tilsvarende sager. Arbejdsgiverbidraget, man fik før man begyndte at få tabt arbejdsfortjeneste, udgør et loft for, hvor meget der kan modtages i pensionsbidrag.

Hidtil har pensionsbidraget for forældre været fastholdt på det samme niveau, da bidraget blev beregnet på baggrund af det beløb, som oprindeligt blev tilkendt i tabt arbejdsfortjeneste. Det er der altså nu ændret på, så bidraget bliver justeret hvert år.

Du kan læse mere om sagen her: ombudsmanden.dk

Har du spørgsmål, kan du kontakte Spastikerforeningens rådgivning.

Sidst opdateret:
Gå til top Top