CPOP opfølgningsprogram benyttes nu i hele Danmark

Da sundhedsvæsenet primært er en regional opgave, har det taget nogle år at implementere CPOP i hele Danmark, men nu arbejdes der med opfølgningsprogrammet i alle fem regioner. Det var Ludvig og Sara Elsass Fond (nu Elsass Fonden), der satte det hele i gang ved at tilbyde projektmidler de første to år til udvikling og implementering med den klausul, at regionen derefter selv skulle stå for driften.

Det positive ved at udrulningen er sket regionvis - med inddragelse af alle kommunerne - over en periode på otte år er, at man har kunnet drage nytte af hinandens praktiske erfaringer og derved undgå de ’børnesygdomme’, der altid vil dukke op, når så mange forskellige faggrupper er involveret i en udviklingsopgave.

Her kan du se, hvordan udviklingen er forløbet, og hvilke hospitaler der i dag arbejder med opfølgningsprogrammet for børn og unge med cerebral parese.

CPOP i Region Syddanmark

De fire børneafdelinger i Region Syddanmark (Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg), og børneortopædkirurgisk sektion på Odense Universitetshospital, var i 2008 de første til at implementere et systematisk opfølgningsprogram efter sammen model som det svenske CPUP og det norske CPOP. CPOP er implementeret til børn og unge født i 2003 eller senere i hele regionen. Desuden er enkelte ældre børn blevet tilbudt deltagelse.

CPOP i Region Midtjylland

En styregruppe med repræsentanter fra sygehusenhederne i regionen startede implementeringen med et 2-årigt projekt i 2012 og havde blandt andet stor nytte af Region Syddanmarks erfaringer. Efterfølgende blev CPOP vedtaget som en del af sundhedsaftalen mellem regionen og de 19 kommuner, som nu har kørt lige siden på hospitalerne i Herning, Viborg, Randers og Aarhus Universitetshospital.

CPOP i Region Hovedstaden

Hovedstadsregionen implementerede CPOP i 2013. Fra 2015 er CPOP gået i drift, og programmet er implementeret til børn født i 2008 eller senere. Børn inkluderet i CPOP følges på et af regionens fi re hospitaler med børneafdelinger; Hvidovre Hospital, Herlev Hospital, Rigshospitalet og Nordsjællands Hospital i Hillerød.

CPOP i Region Nordjylland

Implementeringen af CPOP startede i 2014, og efter projektperioden blev CPOP i 2016 sat i drift af Aalborg Universitetshospital og er foreløbigt implementeret til børn født i 2007 eller senere. CPOP er forankret i det nuværende Neuropædiatrisk Team på henholdsvis Aalborg Universitetshospital, Afsnit Nord og Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

CPOP i Region Sjælland

Som den sidste af de fem regioner startede CPOP den 1. februar 2016. Fra 2018 er CPOP gået i permanent drift i regionen. Her vil børn født i 2008 eller senere blive inkluderet i opfølgningsprogrammet. Børnene bliver fulgt på et kontakthospital med børneafdeling, det sker på Holbæk Sygehus, Nykøbing F. Sygehus, Slagelse Sygehus og Roskilde Sygehus.

Sidst opdateret:
Gå til top Top