Montebello - frit sygehusvalg i Spanien

Montebello er organiseret under Nordsjællands Hospital, Hillerød, men geografisk ligger det i Sydspanien, i byen Benalmadena Pueblo tæt ved Malaga, hvor der stort set året rundt er lunt og dejligt.

Montebello hører under loven om frit sygehusvalg, og derfor kan patienter fra hele landet søge om ophold. Bor man uden for Region Hovedstaden, skal man selv betale for transport til og fra Montebello.

Målgruppen er patienter, hvor lægen har vurderet, at det vil give god mening med et tre ugers specialiseret intensivt genoptræningsophold. Det er i første omgang hospitalslægen, en speciallæge eller egen læge, der indstiller til opholdet. Derefter vil visitationen på Montebello tage endelig stilling til henvisningen.

Det er således ikke et ophold, man selv kan booke. Det kræver en lægefaglig vurdering, og for at komme i betragtning skal personen have oplevet en væsentlig funktionsnedsættelse, enten efter opblussen i en kronisk lidelse eller på grund af en nylig kompliceret operation eller ulykke. Desuden skal patienten være over 18 år og selvhjulpen i forhold til de almindelige dagligdags funktioner.

Intensiv træning på små hold

På Montebello er der ansat sundhedsfagligt personale, der omfatter læger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. De fleste er danske, men ellers fra Norge og Sverige. Derimod varetages alle servicefunktioner af spaniere fra lokalområdet.

Træningen er intensiv og alsidig med træning flere gange dagligt. Der trænes blandt andet styrke, balance, bevægelighed og koordination. I første del af indlæggelsen udføres der test og vurdering af funktionsniveau og ressourcer.

Træningen foregår på små hold, hvor deltagerne har forskellige diagnoser. Behandlerne forventer, at man selv træner uden for de fastsatte behandlingstider, ligesom der lægges op til, at man efter hjemkomsten selvtræner ud fra Montebellos råd, vejledninger og træningsprogrammer.

Lang nedlukning

På grund af corona var Montebello ramt af en lang nedlukning fra marts 2020 til den 14. august i år, hvor man benyttede lejligheden til at renovere værelserne. Selv om det næsten kører på fuldt blus, eksisterer der fortsat forholdsregler for at undgå smitte.

- Normalt er der 11 på holdene, men i øjeblikket arbejder vi med lidt færre på grund af afstandskrav og mindre coronarestriktioner, fortæller Lena Slaatsveen, der er leder af klinisk afsnit på Montebello. Med lidt færre deltagere betyder det, at ventelisten kan være presset.

Henvisningen til Montebello, der er i drift året rundt, foregår elektronisk via Montebello-sekretariatet.

Læs mere om Montebello og mulighederne for et træningsophold på www.montebello.dk

Sidst opdateret:
Gå til top Top