Pårørende- og brugerråd skal være en del af løsningen på botilbud
24. november 2023

Pårørende- og brugerråd skal være en del af løsningen på botilbud

Efter samråd peger socialministeren både på overordnede strukturelle initiativer og konkrete indsatser på botilbud for at forebygge nye skandaler på området.

 

Af Mogens Wiederholdt, direktør i CP Danmark

 

Kvaliteten på botilbuddene skal styrkes ved at booste fagligheden med en specialeplan, ved at øge andelen af uddannet personale og gøre op med et ekstremt høje forbrug af vikarer, konkluderede socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil på gårsdagens samråd om TV2 dokumentaren "Nødråb i natten".

Desuden skal der følges op på de enkelte botilbud. Dels gennem større fokus på ledelse og et etisk kodeks for socialt arbejde – og så pegede ministeren på behovet for pårørende- og beboerråd. Et formaliseret forum, hvor pårørende og beboere mødes og deler oplevelse og hverdagshændelser med hinanden, vil kunne både forebygge og afsløre den forråelse, som blev vist i TV2 dokumentaren, mener ministeren.

 

”Jeg glæder mig over, at ministeren ikke kun fokuserer på dårlig ledelse og brodne kar i personalet. Det handler det også om, men det handler først og fremmest om de strukturelle problemer, som ministeren rigtigt peger på, når hun peger på nedslidt faglighed, ufaglært personale og alt for mange vilkårlige vikarer”, kommenterer CP Danmarks direktør Mogens Wiederholt efter gårsdagens samråd og fortsætter:

”Det er også positivt, at ministeren åbner for, at der skal etableres pårørende- og beboerråd på alle botilbud. Det har vi rigtig gode erfaringer med på nogle af de botilbud, vi er tættest på. Mange går alene med det og føler måske, at det kun er dem, der har en negativ opfattelse. Lige præcist det, kan man arbejde med i pårørende- og brugerråd, så mønstrene træder frem og man kan handle i fællesskab”, konstaterer Mogens Wiederholt

”Der var dog også noget, jeg savnede. Ministeren fik ikke nævnt nødvendigheden af at se nærmere på det personrettede tilsyn, ligesom ministeren ikke fik nævnt behovet for at give socialtilsynet mulighed for at gå til den anbringende kommune, når problemerne udspringer af utilstrækkelige bevillinger fra betalingskommunen. Det vælger jeg at tro var en forglemmelse eller fordi der ikke blev spurgt til det”, slutter Mogens Wiederholt

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top