Kommunal- og regionsvalget er mindst lige så vigtigt som folketingsvalget

Det er Folketinget, der sætter rammen, men det er kommunerne, der udfylder den. Og rammen er ikke hugget i sten.

Der er et ikke ubetydeligt kommunalt råderum, hvor den enkelte kommune selv fastlægger sit serviceniveau inden for rammen. Derfor er det afgørende, at de lokalpolitikere, vi vælger til at udfylde rammen, har indsigt i og forstår handicapområdet.

Det er ikke ligegyldigt, hvem de er og hvad de ved, for det er dem, der har fingeren på afstemningsknappen i byrådet. Derfor skal vi som forening gøre vores ypperste for, at de lokale politikere er klædt på, så de kender de udfordringer og vilkår, der gælder for mennesker med cerebral parese og andre funktionsnedsættelser.

Alle, der har cerebral parese eller er pårørende til et menneske med cerebral parese, ved, hvor hårdt der skal kæmpes for at få den nødvendige hjælp. Med den økonomiaftale, kommunerne indgik med regeringen i april, fik vi ikke den økonomiske genrejsning af handicapområdet, som er så nødvendig. Tværtimod fik kommunerne regeringens velsignelse til at prioritere benhårdt på handicapområdet – og dermed blev det dobbelt vigtigt, hvem der skal forvalte de kommunale prioriteringer i de kommende fire år.

Når vi går til stemmeboksen i november, så er der ikke bare valg til kommunalbestyrelserne i hele landet; der er også valg til regionsrådene. Det valg har typisk ikke fyldt meget i den handicappolitiske debat. Regionernes rolle på handicapområdet har været lille og relativ ubetydelig. Men det skulle der gerne ændres på med den reform, der følger op på den igangværende evaluering af handicapområdet.

En langt større og aktiv rolle på handicapområdet

Går det, som vi ønsker, skal regionerne fremover spille en langt større og aktiv rolle på handicapområdet. Regionerne skal være en del af visitationen i de komplekse sager – for eksempel visitation til BPA. Regionerne skal være en nøglespiller, når det handler om vidensopbygning og vidensdistribution, så vi er sikre på, at fagligheden findes og går forud for økonomi.

Og regionerne skal også meget gerne overtage ansvaret for hjælpemiddelområdet, som kommunerne åbenlyst ikke magter. Derfor er det denne gang også helt afgørende, hvem der kommer til at sidde i regionsrådene, og hvordan regionen i dit område omfavner handicapområdet. Vi har brug for et mere centraliseret niveau med en indsats og en viden, som baserer sig på et større befolkningsunderlag.

Vi ved dog også, at regionerne har meget at lære på handicapområdet. Derfor skal vi interessere os langt mere for regionerne og regionsrådsvalget, end vi traditionelt har gjort. Deltag i debatten, kom med de gode forslag, og de håbløse eksempler på jeres virkelighed, og stil kandidaterne til ansvar for hvad de har gjort – eller ikke gjort – de seneste fire år.

Der er i den grad brug for, at alle vores stemmer bliver hørt, både kommunalt og regionalt, og jeg håber, at I alle vil bruge jeres stemme: uanset om det er på jeres egne vegne eller som pårørende.

Rigtig godt valg - og god valgdag den 16. november

Pia Allerslev, landsformand

Sidst opdateret:
Gå til top Top