Samboende til hverdag – og hjælper i weekenden

Lonnie Als blev pensionist som 15-årig, men har altid klaret sig selv, i mange år godt hjulpet af sin samlever, indtil funktionsniveauet krævede mere hjælp. Nu har hun i tre år haft en BPA-ordning på godt og ondt.

Af Frands Havaleschka

Lonnie Als er en af de mange, der er godt tilfreds med at have en hjælperordning, som gør det muligt at opretholde en nogenlunde almindelig dagligdag for hende og samleveren Carsten Olsen. Men hun synes godt nok, at det i de sidste par år er blevet lidt op ad bakke.

De har begge cerebral parese. Carsten, der er 61 år, har det i lettere grad, mens Lonnie på 65 har et noget mere begrænset funktionsniveau og har været kørestolsbruger, siden hun var barn. Hun fik tilkendt pension allerede som 15-årig, det var dengang man kunne det, og har i de sidste mange år siddet i el-kørestol. Lonnie og Carsten har været samboende i godt 40 år, har to voksne børn på 31 og 28 år og har altid klaret sig selv. Lige indtil 2005, hvor helbredet for alvor begyndte at svigte Lonnie.

Carsten og Lonnie

Efter en stor operation fik hun et ekstraordinært stort plejebehov. Det blev i mange år klaret med hjælp fra hjemmeplejen, som hun selv havde sagt ja til. Men efter grundige overvejelser søgte hun i 2016 Rødovre Kommune om en BPA-ordning, der blev bevilget i 2017. I starten med et ugentligt timetal på 35 plus tre timers hjemmehjælp hver dag.

To hjemmehjælpere fra morgenstunden

På grund af stor risiko for infektion skal Lonnie hver dag starte dagen med et bad. Hun bruger loftlift, og derfor skal der to hjælpere til at håndtere opgaven.

- Det er det, vi bruger hjemmehjælpen til, fortæller Lonnie. De er der i halvanden time hver morgen, men tilsammen giver det tre timer, og det er det, der tæller i regnskabet. De øvrige bevilgede timer går til hjælp i dagligdagen. I 2019 blev de 35 timer opjusteret til 37 timer.

Lonnie følte imidlertid slet ikke, at timetallet dækkede hendes behov. Derfor var hun glad for, at kommunen inden udmålingen ved en revisitation sidste år havde forståelse for, at der skulle flere timer til. Men det udmålte resultat gav blot en opjustering til 47 timer ugentligt, og det var langt fra nok.

Lonnie har derfor anket afgørelsen, som hun finder dybt urimelig. Hun mener, at behovet for hjælp er minimum 56 timer om ugen. Derudover laver de begge frivilligt arbejde i IOF (som er en aftenskole for voksne med handicap i Region Hovedstaden), når ellers situationen tillader det. Og det kræver også lidt ekstra energi.

Ånden i ordningen er væk

De mener begge, at det er en kamp, der kræver både mange ressourcer og kendskab til lovgivningen, for at få de timer man er berettiget til. Kommunen beregner hjælpebehovet i Lonnies ordning, som hvis der skulle udmåles til hjælp i hjemmeplejen. Hermed forsvinder ånden i BPA-ordningen, mener de.

- Mit behov for hjælp kan jo ikke baseres på 10 minutter her og 12 minutter der, så er det svært at samle sammen til en reel ordning, mener Lonnie, der i øvrigt som en lille absurditet oplyser, at minutberegningerne ser ud til at være udmålt, så hun kun skal på toilettet i weekenderne.

- Når man sådan går ned i detaljer, mener vi, det er en fuldstændig manglende forståelse for ordningen og for at hjælpe-behovet er fordelt udover hele døgnet og ikke kan tidsfastsættes, supplerer Carsten, der i partnerskabet har flere kasketter på.

Udover at være samboende, samlever og far, der gik på pension som 41-årig, er han også ansat som hjælper for Lonnie 12 timer om ugen. I samarbejde med de to medarbejdere på skift tager han sig af arbejdsopgaverne, såsom rengøring, vask, indkøb, madlavning, pleje osv. De to medarbejdere har henholdsvis 25 og 14 timer.

De møder typisk ind klokken 11 og går i gang med arbejdet. For at få det til at fungere, så der også er dækning i ferier og under sygdom, er der lavet en skiftende vagtplan. Men som arbejdsleder kan det være vanskeligt at få det hele til at hænge sammen. Selv om Lonnie kun har haft ordningen i tre år, så har hun alligevel ikke kunne undgå lidt udskiftning i hjælperstaben, der består af gode fleksible medarbejdere i en moden alder, som er glade for deres ansættelse i hjemmet.

- Når jeg kun kan tilbyde så få timer, kan det være svært at finde medarbejdere, understreger Lonnie. Den eneste, det indtil nu er lykkedes mig at holde helt fast i, er Carsten, smiler Lonnie, der koncentrerer sig om at være en god og reel arbejdsleder - og lader Handicapformidlingen klare det administrative.

Sidst opdateret:
Gå til top Top