Nyt forskningsprojekt sætter fokus på kognitive udfordringer hos skolebørn
10. februar 2023

Nyt forskningsprojekt sætter fokus på kognitive udfordringer hos skolebørn

Der er i dag for lidt fokus på de kognitive udfordringer, som skolebørn med cerebral parese (CP) kan have, og som kan give dem svære skoleforløb. Det vil et nyt forskningsprojekt ændre på.

Det er noget som CP Danmark hilser velkommen. I mange år, blandt andet gennem foreningens samarbejde i CP Norden, har det været påvist, at børn med cerebral parese som følge af hjerneskaden ofte har kognitive udfordringer, som f.eks. indlæringsvanskeligheder, rum og retningsbesvær og koncentrationsvanskeligheder. 

I både Sverige og Norge er man længere fremme med denne praksisviden. Men nu rykker det også i Danmark. Et nyt forskningsprojekt, ledet af psykolog og ph.d., Camilla Funch Uhre på Rigshospitalet, går i gang her til foråret.

 

Studier viser nødvendigheden

Et voksende antal studier understøtter nødvendigheden af, at børn og unge med CP får et systematisk tilbud om kognitiv udredning. Bl.a. har et dansk studie dokumenteret, at kun 42 % af elever med CP gennemfører 9. klasses eksamen i folkeskolen i Danmark, selvom de gennemfører 10 års skolegang, og ofte får støtte i timerne.

Internationale undersøgelser har ligeledes fundet, at børn med CP har høje forekomster af globale kognitive udfordringer og specifikke udfordringer, bl.a. med hensyn til visuelt at kunne aflæse omverden og huske og se mønstre, samt planlægge, tilpasse og målrette adfærd – de såkaldte eksekutive funktioner.

Derfor vil Rigshospitalets Videnscenter for Klinisk Neuropsykologi, børn og unge, i samarbejde med Center for Hjerneskade, Aarhus Universitet og Københavns Universitet, undersøge og beskrive den kognitive funktion hos børn og unge med CP i danske folkeskoler.

Projektet, der er støttet af Elsass Fonden, vil inkludere 100 børn og unge med CP i alderen 11-15 år. Hver deltager vil gennemgå en kognitiv udredning med en række test, herunder vurdering af generel kognitiv funktion, evnen til at planlægge og udføre, samt evnen til at bedømme afstande samt rum og retning.

Alle test tager udgangspunkt i en fælles nordisk protokol på området (CPCog-protokollen). Derudover vil deltagerne gennemgå supplerende tests af hukommelse, opmærksomhed, træthed/fatigue og symptomer på psykisk mistrivsel.

Bedre rådgivning til skoler og familier

Målet er at finde ud af, hvilke kognitive udfordringer folkeskolebørn med CP eventuelt har og hvordan man bedst kan støtte børnene - både som lærer, støttepædagog og som forælder.

På baggrund af resultaterne vil de fire samarbejdspartnere udarbejde en vejledning og en række anbefalinger til skoler og forældre, så børn med CP og kognitive udfordringer fremover kan få en bedre støtte og dermed et bedre skoleforløb i folkeskolen.

Der vil desuden blive udarbejdet en individuel udredningsrapport på de børn, der deltager i projektet, med anbefalinger til forældre og skole.

Sidst opdateret:
Gå til top Top