CP Norden

CP Norden

CP Norden er et netværkssamarbejde mellem CP-foreningerne i Danmark, Island, Norge, Sverige og Færøerne. Formålet er at formidle erfaringer på CP-området, udbrede viden og i fællesskab udvikle nye sundhedsfaglige, sociale og informationsmæssige aktiviteter til gavn for mennesker med CP - såvel voksne som børn - og deres familier.

Det meste af kontakten foregår via nettet, men der planlægges fast et årligt fælles nordisk møde, som afholdes på skift i de respektive deltagerlande. Til at forberede mødets indhold er der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af en repræsentant fra hvert deltagerland. Arbejdsgruppen består pt. af:

Danmark: Frands Havaleschka, kommunikationschef
Island: Haukur Agnarsson, fysioterapeut
Norge: Eva Buschmann, generalsekretær
Sverige: Jan Myhrman, formand i CP Sverige
Færøerne: Katrin Jacobæus, formand CP Færøerne

Økonomi

Der er ingen fælles økonomi i CP Norden. Deltagerlandenes CP-organisationer betaler selv for deres deltagelse i aktiviteterne, og administrationen af netværksgruppen går på skift. Efter ansøgning har Nordens Velfärdscenter ved flere lejligheder støttet samarbejdet.

De seneste år har CP Norden taget udgangspunkt i en række spændende emner. På mødet i 2014 i Stockholm blev der således sat stor fokus på ungdomsarbejdet i de nordiske lande. I 2015 var den færøske CP-forening vært med temaet: Mit liv – mit ansvar.

Til mødet i Oslo i 2016 drøftede man den gråzone, som mennesker med lettere CP befinder sig, med temaet: Usynlig cerebral parese – når funktionsnedsættelsen er lidt synlig eller bare mærkes af og til. I 2017 blev mødet afholdt i Island, og her havde deltagerne i to dage fokus på den svære overgang mellem barn og voksen.

I 2018 blev mødet afholdt i Danmark, hvor temaet var 'Sundhedsfaglig behandling af personer med cerebral parese', mens RBU i Sverige var vært i 2019, hvor der blev sat fokus på ASK - alternativ og supplerende kommunikation.

I 2020 måtte et planlagt møde på Færøerne aflyses på grund af corona. Det blev udskudt til 2021, hvor deltagerne mødtes fysisk i Thorshavn for at drøfte erfaringerne med CPOP - cerebral parese opfølgningsprogram. Dette i relation til CP Færøernes ønske om at igangsætte CPOP som et tilbud i deres sundhedssprogram.  

Fokus på det kognitive område

Siden det nordiske samarbejde blev genoplivet i 2010 har specielt vidensdeling på det kognitive område haft stor opmærksomhed. Med udgangspunkt i opfølgningsprogrammet CPOP, arbejdes der således ihærdigt på at få implementeret neuropsykologiske udredninger i den samlede sundhedsfaglige indsats på lige fod med lægefaglige undersøgelser, fysioterapi og ergoterapi.

Samarbejdet med at beskrive og udforme den neuropsykologiske udredning, og påvise betydningen, har primært været foretaget af svenske, norske og danske psykologer og neuropsykologer. Arbejdet har høstet stor anerkendelse, og det er håbet, at det kognitive element kommer til at indgå i det samlede CPOP-program i løbet af en kort årrække.

Sidst opdateret:
Gå til top Top