CP Norden

CP Norden

CP Norden er et netværkssamarbejde mellem CP-foreningerne i Danmark, Island, Norge, Sverige og Færøerne. Formålet er at formidle erfaringer på CP-området, udbrede viden og i fællesskab udvikle nye sundhedsfaglige, sociale og informationsmæssige aktiviteter til gavn for mennesker med CP - såvel voksne som børn - og deres familier.

Det meste af kontakten foregår via nettet, men der planlægges fast et årligt fælles nordisk møde, som afholdes på skift i de respektive deltagerlande. Udgangspunktet er et aftalt emne, der har interesse i alle lande. Til at forberede mødets indhold er der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af en repræsentant fra hvert deltagerland. Arbejdsgruppen består pt. af:

Danmark: Stine Stenholt Nielsen, kursus- og projektansvarlig
Island: Haukur Agnarsson, fysioterapeut
Norge: Eva Buschmann, generalsekretær
Sverige: Jan Myhrman, formand i CP Sverige
Færøerne: Katrin Jacobæus, formand CP Færøerne

Økonomi

Der er ingen fælles økonomi i CP Norden. Deltagerlandenes CP-organisationer betaler selv for deres deltagelse i aktiviteterne, og administrationen af netværksgruppen går på skift. Efter ansøgning har Nordens Velfärdscenter stort set alle år støttet samarbejdet.

Fokus på det kognitive område

Siden det nordiske samarbejde blev genoplivet i 2010 har specielt vidensdeling på det kognitive område haft stor opmærksomhed. Med udgangspunkt i opfølgningsprogrammet CPOP, arbejdes der således ihærdigt på at få implementeret neuropsykologiske udredninger i den samlede sundhedsfaglige indsats på lige fod med lægefaglige undersøgelser, fysioterapi og ergoterapi.

Samarbejdet med at beskrive og udforme den neuropsykologiske udredning, og påvise betydningen, har primært været foretaget af svenske, norske og danske psykologer og neuropsykologer. Arbejdet har høstet stor anerkendelse, og det er håbet, at det kognitive element kommer til at indgå i det samlede CPOP-program.


Samlet fortegnelse over mødehistorik og mødetemaer:

2010: Gøteborg, Sverige: Stiftende møde
2011: Bergen, Norge: Kognitive udfordringer og behandling
2012: Reykjavik, Island: Hjælpemidler
2013: København, Danmark: Kognition og hjælpemidler
2014: Stockholm, Sverige: Arbejde og identitet + ungdomsseminar
2015: Skalavik, Færøerne: Mit liv - mit ansvar + ungdomsoplæg
2016: Oslo, Norge: Når funktionsnedsættelsen kun er lidt synlig
2017: Grindavik, Island: Overgangen fra ung til voksen
2018: Høje Taastrup, Danmark: Status på behandlingsmuligheder
2019: Stockholm, Sverige: Fokus på ASK
2020: Aflyst på grund af Covid-19
2021: Thorshavn, Færøerne: Hjælp til etablering af CPOP
2022: Oslo, Norge: Let CP - hvad gør vi for gruppe I og II?

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top