To nye vigtige lovændringer for handicapområdet vedtages
01. juni 2023

To nye vigtige lovændringer for handicapområdet vedtages

Farvel til aldersgrænsen i reglerne om overvågning, og større valgfrihed ved valg af STU

 

Aldersgrænse for overvågning ophæves

D. 1. juni vedtager Folketinget en længe ventet og vigtig ændring af serviceloven (L120). Ændringen betyder, at aldersgrænsen i reglerne for overvågning (§95, stk. 4) ophæves helt. Indtil i dag har kun de 18-23-årige kunne få hjælp, med dispensationsmulighed frem til 25 år. Fremover vil alle med behov for overvågning om natten kunne få bevilget hjælp - uanset alder.

Det er et kæmpe fremskridt for de forældre, der har kæmpet en utrættelig kamp for retten til at passe deres svært handicappede børn hjemme. Kampen er dog ikke helt slut. Vi mener fortsat, der er behov for at udvide ordningen til også at omfatte dagtimerne.

 

Ny STU-lov træder i kraft

Fra d. 2. juni har unge, der vil påbegynde en STU (uddannelse for unge med særlige behov), krav på at blive tilbudt mindst to uddannelsessteder at vælge mellem. Det slås ligeledes fast, at de unge har krav på at få vejledning og rådgivning om et eventuelt alternativ, som de selv ønsker. Desværre har kommunen fortsat mulighed for at afvise de unges ønsker, hvis det ”er væsentligt dyrere”, end det kommunen tilbyder.

Blandt de øvrige positive nyheder er, at der etableres en STU-portal med en oversigt over samtlige STU-uddannelsessteder i Danmark. Den nye lov fokuserer også på overgangen til livet efter STU, den omfatter seksualvejledning, ligesom elevråd for første gang nævnes i vejledningen til STU.

Den nye lov løser dog ikke de store kvalitetsproblemer, der er på STU-området. Der er ikke nogen samlet indsats eller tilsyn for at løfte kvaliteten på STU-uddannelserne. Loven ændrer heller ikke ved finansieringen. I dag er det kommunerne, der finansierer STU, men den kommunale finansiering betyder, at der er en stor økonomisk interesse i, at de unge benytter kommunens egne STU-tilbud – og det er gift for de unges frie valg.

Sidst opdateret:
Gå til top Top