Familier efterlyses til et spændende projekt
12. oktober 2022

Familier efterlyses til et spændende projekt

Hvordan udfolder livet sig i familier med CP? Det vil et nyt forskningsprojekt ved VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) undersøge.

Projektet sætter fokus på familiers hverdagsliv, når et barn har cerebral parese efter for tidlig fødsel.

- Formålet med projektet er at undersøge, hvordan familier oplever og håndterer en hverdag, hvor et barn er diagnosticeret med cerebral parese. Herunder hvordan omsorgen fordeles på tværs af generationer i familien, fortæller Laura Navne, der er seniorforsker, ph.d. og antropolog.

Viden fra projektet skal bidrage til at nuancere fortællingerne om, hvad det vil sige at leve med CP. Samtidig skal resultaterne konkret bruges til at udvikle tilbud og indsatser til familier med CP.

Familier efterlyses

- I forbindelsen med projektet søger vi forældre til børn med CP i alderen 2 til 6 år, der har lyst til at være med. Da vi har fokus på, hvordan omsorg ofte involverer flere generationer, er vi interesseret i at tale med familier med hjemmeboende børn og hvor bedsteforældre ligeledes kan deltage i projektet, lyder opfordringen fra Laura Navne.

Hun oplyser, at hvis man siger ja, og deltager i undersøgelsen, så vil man få interview-besøg. Her vil Laura Navne interviewe de deltagende familiemedlemmer enkeltvis eller samlet og gennem besøget få indblik i familiernes hverdagsliv.

Besøgene planlægges i samarbejde med familien og vil ligge i perioden efterår 2022 til efterår 2023. Har du lyst til at deltage, kan du skrive eller ringe til Laura Navne på mail: lana@vive.dk – eller telefon 60 51 57 64.

Man kan altid sige fra

Det er frivilligt at deltage, og man kan til en hver tid sige, hvis man ikke længere ønsker at deltage. Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og opbevaret sikkert. Alle deltagere vil blive anonymiseret og således ikke kunne genkendes i forskningsresultaterne.

Forskningsprojektet er en del af et større forskningsprojekt ved VIVE, der involverer tre øvrige delprojekter, som undersøger familier med teenagere med autisme, familier med en forælder, der er diagnosticeret med ADHD, og familier med bedsteforældre, der lider af demens.

Forskningsprojektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond.


Her kan du læse mere om projektet

Her kan du læse mere om forskeren Laura Navne fra VIVE

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top