”Jeg er repræsentant for mennesker med handicap”

Kristian Hegaard blev valgt ind i Folketinget i 2019, som den første person i kørestol, og har lige siden følt et stort pres – fra sig selv – som repræsentant for mennesker med handicap.

Kristian HegaardAf Benjamin Steengaard Rasmussen

Interessen for det politiske begyndte tilbage i folkeskolen, hvor Kristian Hegaard kæmpede for at udskifte de ødelagte fodboldmål med nye. Han stillede op til elevrådet, blev valgt på første møde som formand og lykkedes med at få skaffet nye mål.

- Jeg lærte det spændende og ud[1]fordrende i at arbejde målrettet for noget og kunne gøre en forskel for andre, forklarer Kristian Hegaard om det, der tændte hans politiske gnist.

Kristian Hegaard er 30 år og har en knoglesygdom, der gør, at han sidder i kørestol. Som 18-årig blev han valgt ind i byrådet i Fredensborg Kommune for De Radikale, hvor han udover at få politisk erfaring også oplevede at løbe mod den mur, man som byrådspolitiker rammer, når man ikke kan gøre mere eller komme længere, og hvor en plads i Folketinget er vejen frem.

- Jeg har altid haft ambitioner om at komme i Folketinget og stillede for første gang op i 2013 i Nordsjællands Storkreds, fortæller den radikale politiker, der i 2017 fik mulighed for at være suppleant for Martin Lidegaard og gjorde sig særligt bemærket med et handicappolitisk udspil om retssikkerhed for personer med handicap.

Ved valget i 2019 sikrede han sig personligt valg til Folketinget med 1.945 stemmer. Og adgangen til den store politiske scene betragter han som en stor ære, men gør også opmærksom på at pladsen i Folketinget jo kun er til låns – og det forpligter.

- Da jeg blev valgt ind, var jeg rigtig glad for, at jeg blev retsordfører for De Radikale, da jeg har juridisk baggrund, og jeg blev glad for, at min rolle ikke bare blev at sige noget om handicap, fortæller Kristian Hegaard.

Ordførerskaber

Hans ønske har fra begyndelsen været ikke at blive opfattet som en handicappolitiker, men en politiker med et handicap – sagt på en anden måde, så har han meget mere og andet at byde på som politiker end holdninger om handicap. Og det vidner hans række af ordførerskaber - retsområdet, §71 tilsyn, udlændinge og grundloven - også om. Men det ændrer selvfølgelig ikke på, at han har masser af erfaring og viden om handicapområdet, og han mener da også selv, at det ville være et svigt, hvis ikke han brugte det politisk.

- Jeg har bestemt ikke berøringsangst med handicapområdet, men det er vigtigt for mig, at jeg for eksempel ikke kun er handicapordfører, men at jeg også viser, at jeg kan andet, forklarer Kristian Hegaard, der før sommeren fik udvidet sine ordførerskaber med det sociale område:

- Som socialordfører får jeg naturligvis større berøring med handicapområdet fremover, og det har jeg det fint med.

Pres på mig selv

Men hvordan har det så været at have en nærmest historisk, banebrydende rolle på Borgen, der nu er blevet mere handicaptilgængelig.

- Jeg har ikke oplevet store forventninger fra andre, men jeg har lagt et pres på mig selv. Jeg er den første person i kørestol, der er valgt ind i Folketinget, og det jeg viser, og det jeg gør er med til at skabe et billede af, hvordan alle ser på mennesker med handicap. Derfor skal jeg ikke komme for sent, være usoigneret eller glemme at stryge skjorten, for jeg repræsenterer mennesker med handicap, konstaterer Kristian Hegaard.

Og på den måde har den nordsjællandske politiker altså taget en stor opgave på sig.

- Jeg vil gerne få flere til at se positivt på mennesker med handicap – også uden for den politiske verden. For eksempel vil jeg gerne have arbejdsgivere til at se, at jeg som en person med handicap har styr på tingene og arbejder meget, så det generelt kan lokke til at ansætte mennesker med handicap, forklarer han.

Men selvom det er en stor opgave, han har taget på sig, er det også en spændende opgave, der motiverer ham, og i sit arbejde som politiker er han tit på besøg forskellige steder og møder nogle gange mennesker, der ikke har stået over for en person med handicap før. Det giver nye muligheder, men al omtale, alle opslag på sociale medier og alle udtalelser til pressen har også en pris.

Hadske kommentarer

Gennem sin tid som folketingspolitiker er Kristian Hegaard blevet udsat for hadefulde og nedsættende kommentarer i en grad, han ikke havde forventet. Han er blevet kaldt en øjebæ, en spasser og sammenlignet med Gollum fra ’Ringenes Herre’. Sidste år vandt han den uofficielle DM-titel i hadbeskeder i et program på P1.

- Det har overrasket mig, hvor vildt det har været med alle de kommentarer, og det er ikke de sjoveste beskeder at få. Men man udvikler hård hud, og som politiker skal man kunne tåle mere, forklarer Kristian Hegaard.

Derfor er han også glad for, at han har skaffet et flertal for at få skrevet handicap ind i straffelovens paragraf 266 b, den såkaldte racismeparagraf.

- Det har virkelig undret mig, at der indtil nu har været forskel på diskrimination, så jeg er rigtig glad for, at der nu kommer et lovforslag, der tager handicap med, siger Kristian Hegaard, der altså på flere måder kæmper for mennesker med handicap.

Og hvis andre betragter ham som et forbillede, med den rolle han har, så har han det fint med det. Han vil gerne inspirere andre til også at gå efter deres drøm.

---------------------------

Tildelt Opmuntringsprisen

Kristian Hegaard fik i maj 2021 Vanførefondens Opmuntringspris efter at være indstillet af CP Danmark. I indstillingen hed det bl.a: “Som forbillede og opmuntring for mange er Kristian en af de meget få, med en funktionsnedsættelse, der deltager i debatprogrammer, nyhedsindslag og taler fra Folketingets talerstol – ikke om og i kraft af sit handicapprædikat, men som meningsdanner, debattør og politiker.

Det har fra første færd været vigtigt for Kristian Hegaard at understrege, at han ikke er handicappolitiker, men en politiker med et handicap”. Opmuntringsprisen på 25.000 kroner donerede Kristian Hegaard til Børneortopædisk afdeling på Rigshospitalet, hvor han har tilbragt evigheder som barn

Sidst opdateret:
Gå til top Top