Mange med handicap risikerer at blive afskåret fra at tage kørekort
06. december 2022

Mange med handicap risikerer at blive afskåret fra at tage kørekort

Det sker hvis HandicapBilistCentret, der er en anerkendt specialkøreskole og ekspert i specialindretninger, må lukke.

For rigtig mange mennesker med cerebral parese har erhvervelsen af kørekort og bil haft kæmpe stor betydning for deres uddannelse, fritids- og familieliv - og i mange tilfælde deres adgang til arbejdsmarkedet.  

På grund af diagnosen har muligheden for at tage et kørekort ofte været afhængig af specialiseret viden om handicappet. Samtidig har det krævet omfattende biltilpasninger, som ingen almindelige kørelærere har mulighed for at tilbyde.

Derfor har en stor gruppe af mennesker med forskellige handicap i mange år været henvist til HandicapBilistCentrets Specialkøreskole, som er drevet af UlykkesPatientForeningen (tidligere PTU). Her er køreevnen blevet testet i specialindrettede biler, hvilket har givet mulighed for at tilbyde en vejledende helbredsmæssig køretest - og senere køreundervisning.

Det specialiserede tilbud findes kun to steder i landet: Hos de to HandicapBilistCentre i henholdsvis Aarhus og i Rødovre. Men nu er afdelingen i Aarhus lukket – og Centret i Rødovre risikere at gå samme vej.

Hvis det sker er det en katastrofe. Derfor har CP Danmark været medunderskriver på et bekymringsbrev til socialministeren, transportministeren og folketingspartiernes socialordførere. I brevet præciseres det i skarpe vendinger, hvilken kæmpe betydning HandicapBilistCentret har for handicapområdet.

Lukning uundgåelig uden tilskud

Med nødvendige millioninvesteringer, i både specieltilpassede biler og et kvalificeret fagpersonale, er det selvsagt dyrere at få en bilist med handicap ud på vejen, end andre. Og da det ikke er muligt at opkræve den reelle pris for centerets ydelser, fordi mange så ville være afskåret fra at få kørekort, har HandicapBilistCentret derfor i en længere årrække kørt med underskud.

Det er en situation som UlykkesPatientForeningen ikke længere kan forsvare. Derfor har de lagt kortene på bordet og meldt ud, at der er behov for offentlig støtte, hvis mennesker med komplekse handicap fortsat skal have mulighed for at køre bil.

Centret løser en samfundsopgave

I bekymringsbrevet, som CP Danmark har underskrevet sammen med en række andre organisationer, hedder det bl.a.:

”Uden HandicapBilistCentret frygter vi, at færre med handicap fremover vil få mulighed for at få et kørekort, og at flere risikerer at stå med store udgifter til specialindrettede biler, som de efterfølgende ikke kan anvende.

Vi oplever, at HandicapBilistCentret løser en samfundsopgave og leverer en kapacitet, som ikke kan undværes. Derfor håber vi, at du som minister/ordfører vil hjælpe med at sikre en varig økonomisk støtte til centeret. Konkret opfordrer vi til, at du prioriterer centeret i de kommende forhandlinger af reserven og finansloven”.

For CP Danmark er det så vigtig en sag, at den selvfølgelig vil være et af de emner vi selv tager med, når vi om kort tid skal på rundtur til de nye ministre og ordførere.

Sidst opdateret:
Gå til top Top