CP Danmark: Det nye navn følger udviklingen

På efterårets landsmøde blev det besluttet, at foreningen den 1. marts 2019 skifter navn til CP Danmark – Landsforeningen for cerebral parese.

Det skete efter, at foreningsnavnet med jævne mellemrum har været til debat i fl ere år. Både i foreningen, men også udenfor, hvor mange kritikere spurgte, om det ikke var på tide at følge med tiden?

Men hvad er tankerne bag navneskiftet, og hvad kommer det til at betyde?

Hvorfor skifter vi navn?

Foreningen har valgt at skifte navn, fordi mange mennesker med cerebral parese ikke ønsker at bruge betegnelsen ’spastiker’. Et flertal af personer
med cerebral parese ser ikke sig selv som ’spastikere’, de har cerebral parese.

Når en stor og stigende andel af de mennesker, foreningen repræsenterer, ikke bryder sig om at blive omtalt som ’spastiker’, er det indlysende, at foreningen må være lydhør overfor argumenterne og i kontakt med den tidsånd, vi lever i.

Hvorfor CP Danmark?

Et flertal på landsmødet valgte navnet CP Danmark fordi:

CP er en hyppig anvendt forkortelse af diagnosen cerebral parese.

CP er kort, mundret og nemt at sige og skrive.

Vi er en landsorganisation – og ’Danmark’ viser over for vores søsterorganisationer i andre lande, at vi er den danske forening, der arbejder for cerebral parese.

Hvad betyder det for dig?

Foreningens fokus vil stadig være den samme, som står skrevet i vedtægterne: at sikre de bedste betingelser for mennesker med cerebral parese. Men der kommer selvfølgelig ændringer i forhold til vores hjemmeside, mailadresser og på de sociale medier.

Vores hjemmeside skifter til www.cpdanmark.dk den 1. marts, og vores mailadresser vil også blive ændret. Den digitale hovedadresse bliver fremover cpdanmark@cpdanmark.dk i stedet for spastik@spastik.dk. Den enkelte medarbejders initialer er uændret, men domænenavnet ændres til @cpdanmark.dk. De gamle adresser vil dog virke i lang tid fremover, så selv
om man ikke lige har husket at ændre de digitale adresser på pc’en, så skal mails og meddelelser nok komme frem.

I hvert fald det næste års tid. Hvad der ikke ændrer sig er foreningens postadresse, der stadig er Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

Digitale adresser til foreningen efter 1. marts 2019: cpdanmark@cpdanmark.dk - www.cpdanmark.dk

Sidst opdateret:
Gå til top Top