Seneste nyheder Se flere her

Den internationale handicapdag fejret

Den internationale handicapdag den 3. december blev markeret landet over med forskellige begivenheder. En af dem var i Handicaporganisationernes Hus, hvor Danske Handicaporganisationer (DH) stod bag en fejring med budskabet om, at flere børn og unge med handicap skal med i fællesskaber. Det var et emne, som DHs formand Thorkild Olesen bragte op i sin indledende tale, hvor han betonede, hvor vigtigt det er at være en del af et fællesskab. Og samtidig bekymrede han sig over, at for mange børn og unge med handicap ikke føler sig som del af et fællesskab. Tv-værten Christian Degn bandt arrangementet sammen, hvor der også var musikalsk indslag af Lova Rose Røhrmann Heick og besøg af tvillingerne Pelle og Maise, der er kendt fra DRs Ramasjang, hvor de i en serie fortæller om deres hverdag med handicap. Maise har Muskelsvind og er træt af, at folk kigger på hendes kørestol. Den radikale leder Morten Østergaard sluttede arrangementet af med blandt andet at fortælle, hvordan en dagligdag med hans radikale kollega Kristian Heegaard, der sidder i kørestol, har været med til at få øjnene op for de udfordringer, der er som kørestolsbruger. Ny handicappris I anledning af den internationale handicapdag uddelte socialminister Astrid Krag for første gang Handicapprisen. Den gik til tre organisationer, der har gjort en særlig indsats for inklusion af mennesker med handicap: Danske Handicaporganisationer (DH), Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) og Operation Dagsværk (OD). De modtager prisen for indsatsen i forbindelse med dette års Operation Dagsværk-kampagne. Prisen blev overrakt ved en begivenhed i ministeriet, hvor CP Danmark var repræsenteret af næstformand Mads Witt Demant og direktør Mogens Wiederholt. CP Danmarks næstformand Mads Witt Demant og socialminister Astrid Krag.
Læs mere

Overvågning af unge med handicap med i finansloven

Forældre til børn med svære handicap kan i dag passe deres børn i eget hjem og modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Men når barnet fylder 18 år, bortfalder denne ret, hvorefter der alene kan gives tilskud til personlig hjælp, pleje og praktiske opgaver i hjemmet. Mange forældre til unge med svære handicap, som ikke selv kan være arbejdsledere, bliver derfor nødt til at lade deres børn overgå til et botilbud, hvor der er mulighed for overvågning om natten. Partierne bag finansloven er på den baggrund enige om, at unge med behovet i alderen 18-23 år fremover skal tilbydes overvågning om natten. Der afsættes 30 mio. kr. i 2020 og 60 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til overvågningen. - I CP Danmark glæder vi os over, at der nu er afsat et betydeligt beløb på finansloven til at sikre, at de familier, som har behov for overvågning, nu også kan få det. Helt uforståeligt er det imidlertid, at der tilsyneladende samtidig foreslås en ny aldersgrænse ved 23-års alderen. Det giver absolut ingen mening, siger direktør Mogens Wiederholt og tilføjer: - Vi har brug for fleksible regler uden skarpe overgange, som kan opsamle den særegenhed, som er i hvert enkelt af disse sager. Heldigvis fremgår det også af finanslovsaftalen, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal se på den konkrete model for implementering af overvågning. Her må vi arbejde intenst på, at den model, der i sidste ende bliver til lovgivning, giver mening og løser de reelle udfordringer med overvågning. Du kan finde finansloven her: fm.dk
Læs mere

Belgisk CP-forsker modtager Elsass Fondens forskerpris

Han er én af de mest indflydelsesrige stemmer inden for området børn og handicap. Og særligt hvad angår børn med cerebral parese (CP). Derfor belønnes den belgiske læge og ph.d. Bernard Dan med den største pris inden for forskning i CP, den danske ’Elsass Foundation Research Prize’ på en million danske kroner. Professor Bernard Dan har forsket, undervist, forfattet bøger og har i det hele taget sat et markant aftryk i forhold til viden om CP. Derfor er han den helt rigtige modtager af den nystiftede pris, fortæller komitéformand og professor Thomas Sinkjær. - Trods hans relativt unge alder, så er Bernard Dans bidrag til CP-viden på globalt plan enestående. Ingen forsker har været lige så ihærdig som ham, når det kommer til at insistere på betydningen af CP-forskning i højeste kvalitet, forklarer komitéformanden. Bernard Dan fik prisen overrakt af H.K.H. Prinsesse Benedikte ved en ceremoni i Elsass Fonden i Charlottenlund onsdag den 20. november 2019. Ydmyg, overrasket og meget beæret Prisen består af 750.000 kroner, som er øremærket ny forskning, mens de 250.000 kroner anerkender forskerens hidtidige indsats. En anerkendelse, som ifølge prisvinderen selv har enormt stor betydning for CP-forskning fremadrettet. - Jeg er både ydmyg, overrasket og meget beæret over at være den første modtager af denne meget vigtige pris, og jeg er meget taknemmelig over for fonden og komitéen, fortæller Bernard Dan og supplerer: - Prisen vil gøre det muligt for mig at gennemføre et vigtigt projekt, jeg arbejder på. Formålet med projektet er at få en bedre forståelse for hjernens funktion og plastiske egenskaber hos personer med cerebral parese med henblik på at forbedre udviklingen af deres funktionsevne gennem relevant neurofysiologisk stimulation. Skabe mere viden Bernard Dan er professor i neurovidenskab ved Université libre de Bruxelles og lægelig chef på et højtspecialiseret hospital for børn og voksne med svære hjerne-, hjerte-, og lungesygdomme. Han er desuden redaktør af et internationalt respekteret tidsskrift, som publicerer videnskabelige artikler omhandlende børneneurologi med et specielt fokus på cerebral parese. Ifølge Elsass Fondens bestyrelsesformand, Nick Elsass, kan Bernard Dan være med til at inspirere og motivere andre forskere til at interessere sig for CP-forskning. Det har været en afgørende faktor for, at valget faldt på ham som den første modtager af den nystiftede forskningspris. - Vi har stiftet en pris af denne størrelse i et håb om, at dygtige, internationale og danske forskere får øget interesse i at skabe mere viden om cerebral parese. Vi håber, at det i sidste ende kan få stor betydning for, at livkvaliteten for mennesker med CP øges, siger Nick Elsass. The Elsass Foundation Research Prize bliver uddelt hvert andet år - næste gang i 2021. Foto af Bernard Dan og Bernard Dan/H.K.H. Prinsesse Benedikte: Elsass Fonden Foto af prisoverrækkelsen: CP Danmark
Læs mere

Bestil pjecer om cerebral parese

Læs mere
Pjecer
Medlemsmagasin

CP Magasinet INDBLIK

 

 

Læs mere
Gå til top Top