Seneste nyheder Se flere her

Ændrede retningslinjer for besøg på botilbud

Siden den 18. marts har det ikke været tilladt at besøge sine pårørende på plejehjem, sygehuse og også bosteder, medmindre vedkommende var kritisk syg eller døende. Det har haft store konsekvenser for beboerne på botilbud og deres pårørende, der i mange tilfælde har været afskåret fra fysisk kontakt. Sent tirsdag aften vedtog Folketinget en revision af den såkaldte epidemilov. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at nære pårørendes besøg ”hos et barn eller en voksen med nedsat psykisk funktionsevne, som kognitivt fungerer som et barn” vil være undtaget fra besøgsforbuddet. Betegnelsen ”kognitivt fungerende som et barn” er ikke særlig præcist, men det ligger fast, at børn kan besøges – og der vil også være en gruppe voksne med cerebral parese, som vil falde ind under gruppen af ”voksen med nedsat psykisk funktionsevne, som kognitivt fungerer som et barn”. Det er vores anbefaling, at man som pårørende kontakter og tager en grundig drøftelse med personalet i det pågældende botilbud.  Lovforslaget blev vedtaget sent tirsdag aften (31. marts), og ændringerne er næppe kommunikeret ud til samtlige bosteder i hverken bekendtgørelse eller på anden måde. Derfor vil der være bosteder, som ikke er forberedt på den ændrede praksis, og som måske skal have tid til at forberede sig på besøg i forhold til at begrænse smittefare. Udvis forsigtighed og overvej digitale kommunikationsformer Det er CP Danmarks opfordring, at man som pårørende i forbindelse med besøg på bostedet eller i eget hjem går i dialog med bostedet. Det er vigtigt, at man udviser størst mulig forsigtighed og hensyntagen til andre beboere. Nogle borgere kan i særlig grad have brug for kontakt og omsorg fra deres nære pårørende, mens andre kan være særligt udsat for den risiko, som et besøg kan medføre. Det er en vanskelig balance, som bedst håndteres med dialog, gensidig respekt og hensyntagen. Selvom det ikke er det samme som et besøg, er det værd at overveje at gøre brug af digitale kommunikationsformer som for eksempel facetime eller Skype. Besøg hos forældre og andre pårørende Besøgsrestriktionerne har også medført henvendelser fra pårørende, som har været i tvivl om de hidtidige regler, når det gælder forældrenes mulighed for at tage deres pårørende hjem på besøg under corona-krisen. På den baggrund udsendte social- og indenrigsminister Astrid Krag mandag den 30. marts en skrivelse, som slår fast: at et barn, en ung eller en voksen, der tager ophold i sin aflastningsinstitution eller vender tilbage til sit anbringelsessted eller sit botilbud efter besøg, ærinder e.l. uden for tilbuddet ikke kan nægtes adgang. Vi opfordrer til, at alle udviser stor omtanke og forsigtighed og til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området.
Læs mere

Nye regler for fornyelse af handicapparkeringskort

Det gælder i første omgang for borgere med et gyldigt handicapparkeringskort, der udløber i perioden fra 15. marts 2020 til og med 30. juni 2020. Borgere, der ønsker et gyldigt parkeringskort fra og med den 1. juli 2020, skal ansøge herom. Vær opmærksom på, at Danske Handicaporganisationer har en sagsbehandlingstid på op til fire uger for fornyelse af handicapparkeringskort. Efter de gældende regler gælder et handicapparkeringskort i udgangspunktet i 10 år. Fornyelse af handicapparkeringskortet kræver en fornyet lægeerklæring. Danske Handicaporganisationer har oplyst til Transport- og Boligministeriet, at det i den nuværende COVID19-situation ikke er muligt for borgerne at få fornyet lægeerklæring. For borgere med et handicapparkeringskort, der udløber fra den 15. marts 2020, betyder det, at de kan risikere at få en afgift, hvis de parkerer efter de lempelige regler, der gælder i medfør af parkeringskortet. Ministeren vil således forlænge gyldigheden for de parkeringskort, der udløber den 15. marts 2020, til og med den 30. juni 2020. Det betyder, at private og offentlige parkeringsvagter ikke kan give afgifter, hvis et i øvrigt gyldigt handicapparkeringskort er udløbet i perioden. Borgere, der ønsker et gyldigt handicapparkeringskort fra og med 1. juli 2020, skal ansøge herom efter de almindelige regler. Dette indebærer, at der ved ansøgning om fornyelse af handicapparkeringskort skal foreligge gyldig lægeerklæring fra autoriserede læge.
Læs mere

Helene Elsass Prisen

Læs mere
Helene Elsass Prisen
Forløbsbeskrivelse for børn og unge med cerebral parese

Forløbsbeskrivelse for børn og unge med cerebral parese

Læs mere
Gå til top Top