Seneste nyheder Se flere her

Sælungerne flytter til Esbjerg Handicap Idræt

- Når Peter er med til svømmeafslutningen, så er der ingen vej udenom. Så ryger jeg i vandet! Svømmeleder Karna Gregersen var helt forberedt på en vandtur med tøj på, da svømmeklubben Sælungerne i Esbjerg havde sidste svømmedag den 16. juni. Kort før saftevandspausen hankede svømmeren Peter og livredderen Carsten, kærligt men dog med fast hånd, op i Karna, der røg en tur i bassinet. Præcist som hun har prøvet det så mange gange før, når sæsonen slutter. Til beroligelse for alle kom Karna op igen med stort smil på læben, klar til at servere pølsehorn, saftevand og kaffe til de knap 25 svømmere, ledere og forældre, der var med til at lukke Sælungernes sæson nummer 43. En sæson, som langt hen ad vejen har været præget af corona-nedlukninger, og som samtidig blev den sidste under CP Danmark. Lokal klub overtager svømningen Men Sælungerne fortsætter. Når den nye sæson starter igen den 1. september, har Esbjerg Handicap Idræt (EHI) overtaget svømmeaktiviteten. Den lokale tilgang, som EHI står for, giver nogle klare fordele for svømmerne, der kan deltage i flere idrætsaktiviteter for det samme kontingent. Også klubben får fordel af flere lokale tilskudsmuligheder til stævner og transport. Sammen med Karna Gregersen følger flere af klubbens instruktører med over i EHI. Selv om det er lidt vemodigt, er hun dog fuld af fortrøstning og glæder sig til, at svømmesæsonen starter igen til september. Inden da slutter Sælungerne sæsonen med en stor fest i EFG-Hallen den 26. juni, hvor et halvt hundrede deltagere er tilmeldt. Og kender man Karna og hendes hjælpere ret, så skal det nok blive et festligt punktum på sæsonen.
Læs mere

Frederik og Emma debuterede ved DM i paracykling

En smuk cykelrute i Give var rammen, da Dansk Cykel Union i weekenden holdt Danmarksmesterskabet i landsvejscykling. En del af det store arrangement var Parasport Danmarks afvikling af mesterskabet i paracykling. Her debuterede to af CP Danmarks medlemmer, Frederik Jessen og Emma Lund, der begge fik nogle forrygende oplevelser på deres cykler. Begge er tilknyttet den nye satsning i Roskilde Cykle Ring, og begge gjorde det rigtig godt, selv om det var første gang, de deltog i et cykelstævne. Emma Lund endda så fremragende, at hun vandt DM-guld i dameklassen T2. Og det på trods af kun ganske kort tids træning. Men at hun er i besiddelse af et stort talent, beviste hun i såvel enkeltstart som i linjeløbet, der begge talte med i det samlede resultat. Her var tiderne så gode, at hun stod med guldmedaljen om halsen, da præmierne blev uddelt. Frederiks udfordringer Også for Frederik var det hans første løb - og så oven i købet et DM! Det blev et løb med store udfordringer. I enkeltstarten på 8,4 kilometer, hvor deltagerne skulle køre en lille rute fire gange, stødte han på den første udfordring. Som ’nybegyndere’ glemte både Frederik og hans mor, Karina, som samtidig fik sin debut som holdleder, at tælle omgange. Det betød, at Frederik fik kørt fem omgange i stedet for fire. Det havde dog heldigvis ingen betydning for resultatet, men det gav lidt flere kilometer og mere mælkesyre i benene, og det kunne mærkes ved eftermiddagens linjeløb, hvor feltet kørte samlet. Flere klasser var slået sammen, så konkurrencen var hård, og da Frederik i starten af løbet ramte en kantsten og fik et hold i ryggen, så det lidt sort ud. Men han kørte et flot løb og gennemførte i super fin stil, selv om det ikke blev til en topplacering. - Det var i øvrigt et super flot arrangement med 38 seje paraatleter, der gav den max gas, fortæller Karina, der samtidig kan berette om høj stemning, strålende sol og en god tur hjem, hvor Frederik allerede havde høje forventninger til de kommende løb i både ind- og udland.
Læs mere

Økonomiaftale og udligningsreform kan ramme tusindvis med særlige behov dobbelt

Udligningsreformen, som Folketinget vedtog sidste år, giver den såkaldte betalingskommune en økonomisk tilskyndelse til at anvende egne tilbud frem for et mere specialiseret tilbud uden for kommunen, når en borger skal have et specialiseret tilbud. For nyligt blev regeringen og kommunerne enige om en økonomiaftale for 2022, der vil forstærke de nævnte konsekvenser af udligningsreformen. Derfor har en lang række organisationer skrevet et fælles indlæg i Jyllands-Posten: Debatindlæg af Thorkild Olesen, formand, Danske Handicaporganisationer, Betina Hagerup, direktør for markeder, Dansk Erhverv, Anni Sørensen, formand, Lev, Jon Krog, branchedirektør, Selveje Danmark, Pia Allerslev, formand, CP Danmark – Landsforeningen for cerebral parese, Knud Kristensen, landsformand, Sind – Landsforeningen for psykisk sundhed, Kathe Bjerggaard Johansen, formand, Landsforeningen Autisme, Morten Lorenzen, direktør, Hjerneskadeforeningen, Charlotte Møller Pedersen, formand, FADD, Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge, Tue Byskov Bøtkjær, formand, Hjernesagen, Susanne Olsen, landsformand, Dansk Handicap Forbund, Jane Alrø Sørensen, generalsekretær, Bedre Psykiatri, bragt på JP.dk mandag den 21. juni og i Jyllands-Posten tirsdag den 22. juni 2021 Da Folketinget sidste sommer vedtog en ny udligningsreform, blev det samtidig vedtaget at ”belønne” kommuner økonomisk, der anvender et handicaptilbud eller et døgntilbud inden for egen kommunegrænse frem for et specialiseret tilbud uden for kommunen. Når en kommune placerer en borger i et tilbud – eller borgeren selv vælger et tilbud – uden for egen kommunegrænse, er kommunen fortsat forpligtet til at betale for borgerens ophold. Også efter flytningen. Før udligningsreformen fik den kommune, der betalte for borgerens ophold, en økonomisk kompensation i form af delvis udligning for den pågældende borger. Men med udligningsreformen mister den kommune, som borgeren flytter fra, al udligning for den pågældende borger. I stedet får den kommune, som borgeren flytter til, nu udligningen. Også selv om borgerens oprindelige kommune fortsat skal betale for borgerens ophold. Udligningsreformen giver med andre ord den såkaldte betalingskommune en økonomisk tilskyndelse til at anvende egne tilbud frem for et evt. mere specialiseret tilbud uden for kommunen. Den netop indgåede økonomiaftale mellem regeringen og kommuner risikerer at gøre ondt værre. For hvis kommunerne på grund af stram økonomi i endnu højere grad vælger at anvende tilbud i egen kommune – frem for et mere specialiseret tilbud uden for kommunen – vil det forstærke udligningsreformens i forvejen skadelige konsekvenser. Det vil ramme de mennesker, som har mest brug for hjælp, og kan blive en motor for yderligere afspecialisering. Samtidig vil de højt specialiserede handicaptilbud, som modtager borgere fra en række forskellige kommuner, få betydeligt færre borgere og risikerer i et betydeligt omfang at skulle lukke eller slække på fagligheden. Det gælder offentlige såvel som ikkeoffentlige tilbud, som modtager borgere fra flere kommuner. En lukning af de specialiserede tilbud vil dermed ramme de borgere, der har mest brug for hjælp, og forstærke den allerede igangværende afspecialisering. Regeringen har gentagne gange fremført – ikke mindst i forhold til evalueringen af det specialiserede socialområde – at man vil kæmpe for, at borgerne altid får den rette specialiserede indsats. Det ønske understøttes ikke af udligningsreformen, der gør det dyrere for kommunerne at anvende det rigtige tilbud, hvis det ligger uden for kommunen. Vi er derfor bekymrede for de tusindvis af borgere, som aktuelt bor på for eksempel specialiserede botilbud uden for egen kommunegrænse. Og for de borgere, der fremover vil opleve, at det rigtige tilbud fravælges til fordel for det lokale. Forligspartierne blev i forbindelse med vedtagelse af udligningsreformen enige om, at regeringen skulle udarbejde en dybdegående analyse med henblik på at finde en løsning på reformens uheldige konsekvenser. Analysen havde deadline ved udgangen af 2020. Men næsten seks måneder efter deadline foreligger analysen fortsat ikke. Det er en problematisk forsinkelse, som kan få voldsomt negative konsekvenser for de borgere, der ikke tilbydes det rigtige tilbud – blot fordi det ligger på den anden side af kommunegrænsen. Indenrigs- og boligministeren er nu indkaldt i samråd den 22. juni for at redegøre for udligningsreformens konsekvenser. Og med god grund. For der er reel fare for, at de skæve incitamenter, der blev skabt med udligningsreformen, vil sætte sig i kommunernes planlægning og visitationspraksis allerede nu, hvis ikke der hurtigst muligt findes en løsning. Ikke mindst efter den netop indgåede økonomiaftale. Vi opfordrer derfor partierne bag udligningsreformen til hurtigst muligt at rulle dette hjørne af udligningsreformen tilbage. Alternativt finde en anden løsning, så kommunerne i stedet får styrkede incitamenter til at vælge det tilbud, der bedst matcher borgerens behov. Det er trods alt menneskers ve og vel, det handler om. --------------------- Du kan læse hele debatindlægget på: jyllands-posten.dk (ligger bag betalingsmur)
Læs mere
Sociale og digitale aktiviteter fra CP Danmark

Sociale og digitale aktiviteter

CP Danmark tilbyder en lang række sociale og digitale aktiviteter – vil du være med?

Læs mere

Hvordan arbejder CP Danmark politisk?

Læs mere
Hvordan arbejder CP Danmark politisk?
Gå til top Top