Hjælpemidler

Cerebral parese og hjælpemidler

Mange børn og voksne med cerebral parese får brug for hjælpemidler af den ene eller anden slags. Formålet med hjælpemidler er at kompensere for funktionsnedsættelsen og dermed give personen med cerebral parese de bedste muligheder for at have et aktivt, socialt liv og for at kunne udøve et erhverv eller uddannelse.

Forskellige typer hjælpemidler

Udover træning findes der forskellige typer af hjælpemidler:

  • Personlige eller kropsbårne hjælpemidler. Det kan bl.a. være ortopædisk fodtøj og ortopædiske fodindlæg, skinner og fodkapsler, kompressionsstrømper, arm- og benproteser m.m.
  • Engangshjælpemidler. Det kan bl.a. være bleer, katetre, diabetes hjælpemidler m.m.
  • Tekniske hjælpemidler. Det kan bl.a. være badetaburetter, stokke, rollatorer, kørestole eller mobile lifte m.m.

 

Mere du bør vide om fagtermer om hjælpemidler

Personligt tilrettede hjælpemidler betyder, at det pågældende hjælpemiddel tilrettes til den enkelte borger og dennes specifikke funktionsnedsættelse – eksempelvis elektriske og manuelle kørestole.

Forbrugsgoder er produkter, som er fremstillet og forhandles bredt til sædvanligt forbrug overfor den almindelige befolkning. Forbrugsgodet er ikke fremstillet specielt for at afhjælpe en funktionsnedsættelse, men kan afhjælpe en sådan for nogle borgere - det kan for eksempel være en el-scooter eller en to-hjulet cykel med hjælpemotor m.m.

Bevilling af hjælpemidler

Man skal være opmærksom på, at hjælpemidler til for eksempel behandling, i forbindelse med uddannelse eller arbejde bevilges efter anden lovgivning og af andre afdelinger i kommunen end Socialforvaltningen.

Hjælpemidler til behandling bevilges via sygehuset, hjælpemidler til brug under uddannelse bevilges via skolen/uddannelsesinstitutionen og hjælpemidler til arbejde bevilges via jobcentret.

Handicapbiler og særlig indretning/udstyr af bilen.

Boligændringer: Særlig indretning af boligen kan komme på tale, hvis det er nødvendigt for at gøre boligen egnet som opholdssted for borgeren. For eksempel opsætning af ramper for at lette tilgængeligheden til og fra boligen, få fjernet dørtrin, sat greb op, indretning af toilet- og baderum, opsætning af loftslifte. Der kan også være tale om tilbygning af boligen, hvis de nuværende pladsforhold ikke er tilstrækkelige i forhold til eksempelvis et barn med mange hjælpemidler.

Boligskift: Hvis boligændringer ikke er tilstrækkelige til at gøre boligen egnet som opholdssted, kan der i særlige tilfælde ydes hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden egnet bolig.

Du kan læse mere om reglerne for hjælpemidler og forbrugsgoder hos dukh.dk

Søger du et bestemt hjælpemiddel, kan du kigge nærmere på Hjælpemiddelbasen.dk

Hjælpemidler og ferie

Du har ret til at tage dine hjælpemidler med på ferie i udlandet og til at få hjælpemidler stillet til rådighed i Danmark. 

Spørgsmål og rådgivning

Skal du bruge hjælp til at ansøge om et hjælpemiddel, eller har du spørgsmål?

Kontakt vores rådgivning og bliv vejledt

Sidst opdateret:
Gå til top Top