Handicap skygger for sygdom og dårligt helbred
08. oktober 2018

Handicap skygger for sygdom og dårligt helbred

Spastikerforeningens landsformand Lone Møller har skrevet dette debatindlæg om uligheden i sundhed.

Cerebral parese (spastisk lammelse) er ikke en sygdom, det er en medfødt hjerneskade. Men mennesker med cerebral parese bliver også syge og får behov for behandling af både fysiske og psykiske sygdomme ligesom andre mennesker.

Desværre tyder en række undersøgelser på, at har man et handicap, kan det skygge for, at sygdomme og lidelser bliver opdaget i tide. Og det sker, selvom mennesker med cerebral parese generelt er i hyppig kontakt med sundhedsvæsenet. Men alligevel overses sygdomme, og de forebyggende sundhedstilbud bliver ikke brugt. Det fører til forringet livskvalitet, dårligt helbred og i værste konsekvens en for tidlig død.

Spastikerforeningen opfordrer derfor sundhedsvæsenet til at sætte fokus på den åbenlyse og uretfærdige ulighed i sundheden.

Det skal blandt andet ske ved at gøre det obligatorisk, at alle, der bor i botilbud eller på anden vis får omfattende støtte, årligt får et sundhedstjek. Og ved at sikre at mennesker med handicap bruger de forebyggende sundhedsprogrammer.

Regionale ambulatorier skal følge op på voksne med cerebral parese, og endelig skal den kognitive side af cerebral parese gøres til en standardiseret del af det opfølgningsprogram, som i dag tilbydes i alle regioner.

Uligheden for mennesker med handicap i forhold til sundhed er et af vores sundhedssystems væsentligste udfordringer, og tiden er inde til løse den.

Lone Møller, landsformand i Spastikerforeningen

Sidst opdateret:
Gå til top Top