Magne kender vejen når skolestarten kalder

To år med intensiv, målrettet hjemmetræning har gjort underværker.

MagneAf Frands Havaleschka

Da Magne var godt to år, tog udfordringerne for alvor fart. Han trivedes ikke i sin institution, han led af søvnbesvær og fulgte ikke den alderssvarende udvikling. Grovmotorisk gik det nogenlunde, men på en række områder var hans udvikling langt bagefter. Blandt andet havde han store udfordringer på de sociale, sprogmæssige og følelsesmæssige områder. Det fik hans mor, Lea Olsen, til at slå bremsen i.

Gennem sit CP-Facebook netværk havde hun ledt efter en retning for valg af træningsmetoder, der matchede Magnes behov. Retningen fandt hun i begrebet ’hverdagsrehabilitering’, som Børnespecialisterne stod bag. Hverdagsrehabilitering betyder, at træningen bygges ind i hverdagens almindelige aktiviteter og i barnets naturlige leg, så træningen bliver usynlig for barnet.

Iltmangel ved fødslen

Årsagen til udfordringerne skyldes iltmangel ved fødslen, der endte noget kaotisk med akut kejsersnit og forskellige, tilstødende komplikationer. Forud var ellers gået et normalt graviditetsforløb med fødsel nogenlunde til terminen i 2014. Men en scanning få dage efter fødslen viste, at hjernen var beskadiget, hvilket ret hurtigt blev diagnosticeret som cerebral parese.

Lea Olsen, der selv er uddannet sygeplejerske, var straks klar over, at der til den store glæde over at føde et dejligt barn muligvis også ventede mange udfordringer. Det kom til at holde stik. For selv at støtte og påvirke barnets udvikling i en positiv retning fulgte siden flere års målrettet træning.

Kompenseret med tabt arbejdsfortjeneste startede Lea med at gå ned i tid for at opbygge et træningsprogram omkring en ugentlig gang ridefysioterapi og vederlagsfri fysioterapi. Det blev afløst af fuld tabt arbejdsfortjeneste og en aftale med Børnespecialisterne, der siden har udarbejdet træningsprogrammer og bidrog med supervision, hjemmebesøg og evalueringer på hjemmetræningen.

MagneStor udvikling

- Resultatet af de sidste to års hjemmetræning har betydet, at Magne har udviklet sig helt vildt, specielt kognitivt og følelsesmæssigt. Grovmotorisk er han nu alderssvarende og fint gående med en gåskinne, fortæller Lea Olsen.

- Han er både funktions- og følelsesmæssigt udfordret i sin højre hånd, men hans overvejende udfordring er, at han udtrættes hurtigt, vurderer Lea Olsen, der oplevede, at Magne var meget sen i sin sprogudvikling og næsten ikke havde noget sprog før efter 4-årsalderen.

Lea Olsen er derfor glad for, at Børnespecialisterne satte stor fokus på hans sproglige udvikling med bl.a. spil og sproglege i det første halve år med hjemmetræning. Hun betegner det som en kæmpe succes at se, hvordan det løftede ham.

Startet i ressourcebørnehave

Efter godkendelsen og opstart af hjemmetræningen har familien oplevet opbakning fra Vordingborg Kommune, som de har et godt samarbejde med, men inden da var samarbejdet bestemt ikke godt.

Magne er nu flyttet til en såkaldt ressourcebørnehave i Kalvehave Skole- og Børnehus, hvor halvdelen af gruppen er visiterede børn med udfordringer. Her er Magne 8-10 timer ugentligt fordelt på tirsdag, onsdag og torsdag formiddag, mens mandag og fredag holdes helt fri til anden træning.

Oprindelig skulle han allerede være startet i 0. klasse, men efter dialogmøder med en række fagfolk, blev det besluttet at skoleudsætte ham, så han først starter med skolegangen til sommer i 2021. Lea Olsen er glad for beslutningen. Hun forudser en forholdsvis gnidningsløs overgang, i hvert fald fysisk, da børnehuset og skolen ligger på samme matrikel. Så Magne kender allerede vejen

Kort om: Familien består af Lea og Gorm, Magne på 6 og lillebror Lauge på 3. Lea Olsen har oprettet Facebook-siden ’Team Magne – Et Hjernebarn’, hvor de deler livet med hjemmetræning.

En typisk træningsdag for Magne:

Fokus på styrke og funktion i det CP-ramte ben. Lege hvor Magne skal stå på et ben eller hoppe fra ben til ben, hoppe i trampolin og skippe bue, samt aktiviteter i Evolvestolen med god vægtbæring på benet.

Fokus på større funktion i den CP-ramte hånd. Tohånds-aktiviteter, som basketball, trille tunge medicinbolde, skyde med slangebøsse, pakke små snacks ud af bøtter og indpakning samt skære bløde frugter ud.

Fokus på kognitiv fleksibilitet, regulering og bedre brug af sproget, så Magne i sociale samspil f.eks. kan forklare hvordan han gerne vil lege en leg, eller sætte ord på frustrationer og oplevelser. Brætspil udfordrer evnen til regulering og inden hvert spil skal han fortælle hvad spillet handler om, og i fællesskab aftales dagens regler. Desuden forskellige huskelege, hvor Magne skal sætte ord på det han ser, gjorde og skal gøre, mens vi leger.

Der veksles mellem aktiviteter med bevægelse og tempo, og noget der er mere roligt og stillesiddende. Hver dag omfatter desuden yoga og trykbørstning for at give Magnes nervesystem ro.

Sidst opdateret:
Gå til top Top