CP Danmark Bornholm

Kredsen dækker: Bornholm og Ertholmene

Kredsformand: Karen Nisbeth, Kirkebakken 1, 3740 Svaneke, telefon 30 28 13 85, mail: karen@nisbeth.dk

Næstformand: Mia Rømer, telefon 41 11 31 94

Kasserer: Susanne Knudsen, telefon 28 68 34 06

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Kent B. Munch, telefon 40 44 43 69 

Sanna Jørgensen, telefon 52 38 43 84

Suppleant:

Kristen Eifjórd Forchhammer telefon 31 58 93 58

 

Vedtægter for kredsen:

Kredsvedtægter Bornholm

--------------------

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top