Leder: Klar, parat, skolestart

Lone MøllerAlle overgange er udfordrende og kalder på særlig opmærksomhed. Det gælder ikke mindst overgangen fra børnehave/før-skole til skolen. Det kan være et svært valg og en svær beslutning, om ens barn skal starte i et specialtilbud eller starte i en almindelig folkeskoleklasse. Der er ikke noget rigtigt eller forkert svar. Det afgørende er, hvad der er rigtigt for barnet.

Men uanset valget så er det vigtigt, at skolen kender og forstår dit barns handicap – barnets udfordringer og styrker. I de fleste tilfælde er de fysiske barrierer og adgangsforholdene til at få øje på. De er stadig en kæmpe udfordring, men de støjer så meget, at de sjældent overses. Barnets kognitive udfordringer er derimod langt mindre synlige og indlysende.

Derfor er det CP Danmarks anbefaling, at alle børn med cerebral parese tilbydes neuropsykologisk udredning, når de skal starte i skole. Kun gennem en grundig neuropsykologisk udredning kan man få det fulde og nuancerede billede af barnets funktionsnedsættelse – ikke kun i forhold til skolen, men 360 grader rundt om barnet. Uden det billede er det umuligt at sætte ind med den rigtige og relevante kompensation og støtte til barnet – både i skolen, i hjemmet og i de andre sammenhænge, barnet færdes i.

Det burde være indlysende, men det er det desværre langtfra. Men det er ikke bare gjort med at teste og udrede. Det er helt afgørende, at den viden, der kommer ud af udredningen, videreformidles til de, der har behov for viden: Lærerteamet omkring klassen, klassekammeraterne og alle de øvrige voksne, som er en del af barnets skoleomgivelser, skal informeres og uddannes i forhold til den rolle, de har overfor barnet. Og så skal man for alt i verden huske forældrene.

Ofte overser man betydningen af at informere og vejlede mor og far. Det er så ubeskriveligt vigtigt, at forældrene kender de kognitive udfordringer, deres barn har. Det kan være udtrætning, koncentrationsbesvær, overbliksvanskeligheder eller andre udfordringer. Ikke sjældent er det et helt andet barn, forældrene ser hjemme, end det barn skolen ser.

For at kunne vejlede sit barn og forstå sammenhængen mellem det barn skolen ser, og det barn I ser hjemme, så er det bydende nødvendigt, at man er grundigt informeret om karakteren af ens barns funktionsnedsættelse. Vi er langt fra at være i mål. Men det går heldigvis den rigtige vej – og vi glæder os rigtig meget til, at Socialstyrelsen endelig offentliggør deres længe ventede forløbsbeskrivelse om børn med cerebral parese, så de anbefalede indsatsmuligheder bliver bredere kendt.

Lone Møller, landsformand

Sidst opdateret:
Gå til top Top