Willy Kunsts Fond uddeler igen legater til uddannelse
08. april 2019

Willy Kunsts Fond uddeler igen legater til uddannelse

Har du cerebral parese, er i gang med en uddannelse eller påtænker at starte på en, så har du mulighed for at søge en legatportion, der kan hjælpe dig igennem kortere eller længere uddannelsesforløb.

Fondens navn er 'Willy Kunsts Fond', hvis formål er at "støtte voksne spastikeres uddannelse", og den uddeler midler til voksne med cerebral parese over 18 år.

Man kan kun søge én gang om året, så vil du være med i puljen for uddelingen i 2019, så skal ansøgningen sendes senest den 15. april til advokat Michael Steffensen på mail: ms@nhglaw.dk

I de sidste to år har fonden uddelt i alt ca. 150.000 kroner til uddannelsesformål, herunder også tilskud til studieophold, studierejser samt hjælp til støttepersoner.

Fonden anvender ikke ansøgningsskemaer. Du skal i ansøgningen beskrive formålet med den ønskede støtte samt det anslåede økonomiske behov.

Oplysninger om dine økonomiske forhold, dokumentation for din diagnose og dine kontooplysninger skal ligeledes medsendes. Ansøgere kan forvente svar i juni 2019.

Sidst opdateret:
Gå til top Top