Borgernes retssikkerhed er under voldsomt pres
08. marts 2019

Borgernes retssikkerhed er under voldsomt pres

En ny undersøgelse viser, at der er fejl i mange af sagerne vedrørende BPA-ordningen. Kommunerne respekterer ikke, at hjælpeordningerne skal give mennesker med handicap mulighed for et selvstændigt liv, skriver CP Danmark og flere andre handicaporganisationer.

Kommunerne har svært ved at administrere hjælpeordningen – også kaldet BPA-ordningen. Det har vi i handicaporganisationerne længe vidst, men nu bekræfter en ny praksisundersøgelse vores oplevelse. Undersøgelsen, der blev foretaget af Ankestyrelsen og offentliggjort 20. februar 2019, har gennemgået 50 sager om hjælpeordninger fra 13 forskellige kommuner.

Men vel at mærke sager, der ikke har været anket. Undersøgelsen viser, at kommunerne farer vild i reglerne: De undlader ofte at inddrage borgernes oplysninger, de glemmer partshøringer, og de giver mangelfulde begrundelser i deres afgørelser.

Derudover peger praksisanalysen også på, at kommunerne ikke i tilstrækkeligt omfang tilbyder oplæring i arbejdsgiverrollen. Det gør kun cirka halvdelen af kommunerne.

Når det er en forudsætning, at man kan fungere som arbejdsleder for at få bevilget en hjælpeordning, er det i særlig grad kritisk, at kommunerne ikke understøtter uddannelse i at varetage arbejdslederrollen.

Læs resten af indlægget på: altinget.dk

 

 

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top