Kommunen skal vurdere om borgeren har råd til huslejen i et botilbud
03. september 2019

Kommunen skal vurdere om borgeren har råd til huslejen i et botilbud

Tidligere er borgere blevet henvist til et botilbud, uden at huslejen (egenbetalingen) har været med i kommunens vurdering af, om bostedet var passende for borgeren. Det ændrer en principafgørelse nu på.

Hvis en borger med cerebral parese – eller et andet handicap – skal henvises til et botilbud, har det hidtil været sådan, at kommunen har vurderet bostedet uden at tage økonomi – altså den egenbetaling, som borgeren skal betale – med i vurderingen.

Det har haft store konsekvenser, da borgere er flyttet i botilbud, der har vist sig at være for dyre.

Men en ny principafgørelse betyder, at kommunen fremover skal vurdere anderledes. Egenbetalingen bliver nu en del af hele vurderingen af, om bostedet passer til borgeren, der altså skal have råd til at bo der.

Kommunen kan ikke opkræve egenbetaling for et botilbud, før kommunen har truffet en afgørelse om egenbetalingens størrelse og meddelt det til borgeren.

En afgørelse om egenbetaling har først virkning overfor borgeren fra meddelelsestidspunktet og kun for fremtiden.

Har du spørgsmål om botilbud og egenbetaling kan du kontakte CP Danmarks rådgivning.

Sidst opdateret:
Gå til top Top