Overvågning af unge med handicap med i finansloven
04. december 2019

Overvågning af unge med handicap med i finansloven

Ønsket om at sikre overvågning om natten af unge med handicap er med i finanslovsaftalen. Det gælder dog kun for unge i alderen 18-23 år, og det mener CP Danmark er helt uforståeligt.

Forældre til børn med svære handicap kan i dag passe deres børn i eget hjem og modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Men når barnet fylder 18 år, bortfalder denne ret, hvorefter der alene kan gives tilskud til personlig hjælp, pleje og praktiske opgaver i hjemmet.

Mange forældre til unge med svære handicap, som ikke selv kan være arbejdsledere, bliver derfor nødt til at lade deres børn overgå til et botilbud, hvor der er mulighed for overvågning om natten.

Partierne bag finansloven er på den baggrund enige om, at unge med behovet i alderen 18-23 år fremover skal tilbydes overvågning om natten. Der afsættes 30 mio. kr. i 2020 og 60 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til overvågningen.

- I CP Danmark glæder vi os over, at der nu er afsat et betydeligt beløb på finansloven til at sikre, at de familier, som har behov for overvågning, nu også kan få det. Helt uforståeligt er det imidlertid, at der tilsyneladende samtidig foreslås en ny aldersgrænse ved 23-års alderen. Det giver absolut ingen mening, siger direktør Mogens Wiederholt og tilføjer:

- Vi har brug for fleksible regler uden skarpe overgange, som kan opsamle den særegenhed, som er i hvert enkelt af disse sager. Heldigvis fremgår det også af finanslovsaftalen, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal se på den konkrete model for implementering af overvågning. Her må vi arbejde intenst på, at den model, der i sidste ende bliver til lovgivning, giver mening og løser de reelle udfordringer med overvågning.

Sidst opdateret:
Gå til top Top