Ny regering: Handicap med i politisk aftale
26. juni 2019

Ny regering: Handicap med i politisk aftale

Danmark har fået en ny regering og med den en politisk aftale, der indeholder et afsnit om handicappolitik.

Efter 20 dages forhandlinger blev Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten enige om en politisk aftale, der danner grundlag for en ny regering.

I aftalen er der et afsnit om handicap:

Forbedre mulighederne for mennesker med handicap: Der skal være kvalitet og retssikkerhed i tilbuddene til mennesker med handicap og funktionsnedsættelser, og indsatsen skal være præget af en høj faglighed og den nødvendige specialisering. En ny regering vil i samarbejde med relevante aktører gennemføre en evaluering af den nuværende planlægning og organisering af handicapområdet med henblik på at styrke indsatsen, den nationale vidensdeling og sikre den mest hensigtsmæssige opgavefordeling mellem kommuner og regioner. En ny regering vil også tage initiativ til, at unge med et handicap eller en funktionsnedsættelse får bedre muligheder for at tage en uddannelse.

CP Danmark håber, at vi nu får danmarkshistoriens mest handicapvenlige regering, så vi kan få genoprettet handicapområdet.

Du kan læse aftalen her: politiken.dk

Sidst opdateret:
Gå til top Top