Seniorpension afløser seniorførtidspension
05. december 2019

Seniorpension afløser seniorførtidspension

Fra den 1. januar 2020 kan du ikke længere få seniorførtidspension, men den nye seniorpension. Og det er der flere fordele ved.

Den nye seniorpension er på flere måder mere fordelagtig end den generelt oversete seniorførtidspension, som blev indført i 2014 i forbindelse med forringelserne af efterlønsordningen og forhøjelse af folkepensionsalderen.

Man kan søge om at få seniorpension, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- Man har seks år eller mindre til folkepensionen
- Kun har helbred til at klare job i op til 15 timer om ugen
- Har været 20 – 25 år på arbejdsmarkedet

Som ved den nuværende seniorførtidspension vil proceduren for tilkendelse være enklere og hurtigere end andre sager om ansøgning af førtidspension.

Seniorpension skal være lettere for nedslidte at få, og det skal alene være en lægelig vurdering af, hvor meget man kan arbejde i ens nuværende job, som bliver afgørende. Man skal ikke igennem en undersøgelse af, om man kan klare et andet arbejde.

Seniorpension er beløbsmæssigt det samme som førtidspension - afhængigt af om man er enlig eller samboende er satsen 18.875/16.044 kroner om måneden.

Den nye tilkendelsesmyndighed

Aftalen om seniorpension blev indgået allerede før folketingsvalget, men først efter valget er parterne i Folketinget blevet enige om, hvem der skal bestemme, om en borger kan få tildelt seniorpension. Politisk vidste man selvfølgelig, at tildelingen af seniorpensionen ville blive meget uensartet på landsplan, hvis 98 kommuner fik ansvaret.

Modellen er nu politisk besluttet, og ATP (Arbejdsmarkedets Tillægs Pension) skal som statslig myndighed stå for administrationen af ordningen. Men på grund af det fremskredne tidspunkt, vil der blive tale om en overgangsperiode, hvor kommunerne skal stå for tildelingen, indtil ATP er på plads med uddannede medarbejdere, IT-systemer mv. Det er endnu usikkert, hvor længe denne overgangsperiode skal vare.

Har du brug for rådgivning, så kontakt CP Danmarks rådgivningsteam.

Sidst opdateret:
Gå til top Top