Nyt medlem af CP Danmarks forretningsudvalg
01. maj 2019

Nyt medlem af CP Danmarks forretningsudvalg

Weekenden bød på hovedbestyrelsesmøde i CP Danmark, hvor Tobias Jørgensen blev valgt ind i forretningsudvalget.

Lone MøllerDer var meget at glæde sig over, da CP Danmarks hovedbestyrelse i weekenden var samlet til årets første hovedbestyrelsesmøde.

Af den fyldige beretning fremgik det, at foreningen i det forløbne år har gennemført en masse gode aktiviteter til gavn for medlemmerne og deres pårørende.

Blandt andet fremhævede landsformand Lone Møller det store arbejde som foreningens kredse, CP Ung og sekretariatet udfører.

- På den handicappolitiske agenda har overvågningen fyldt rigtigt meget, men desværre uden at vi er nået i hus med en løsning. Vi vil fortsat kæmpe for at få genindført muligheden for at få hjælp til overvågning af sit barn i hjemmet, så det ikke ender med en døgnanbringelse, når barnet fylder 18 år, fortalte Lone Møller.

Også indholdet i sundhedsreformen og ikke mindst bekymringerne for hvordan det skal gå med det specialiserede socialområde og de 64 højt specialiserede tilbud, der findes rundt omkring i landet, har fyldt meget i den handicappolitiske indsats. Det samme har indsatsen for at få etableret sundhedsfaglige tilbud for voksne med cerebral parese.

Tobias Jørgensen.I de senere år har der været talt meget om et løbende generationsskifte i foreningens politiske ledelse.

Det afspejlede sig i valget til forretningsudvalget, hvor Tobias Jørgensen er ny mand. Tobias Jørgensen er 21 år og netop valgt som formand for kredsforeningen for Sønderjylland.

I forretningsudvalget afløser han Kirsten Hansen, der har siddet i udvalget siden 2012. De to øvrige på valg, Jens Peder Roed (Kredsforeningen for Sydøstjylland) og Cæcilie Nisbeth (CP Ung) blev begge genvalgt. CP Danmarks forretningsudvalg består af syv personer.

Udover de tre nyvalgte, desuden af landsformand Lone Møller, næstformand Mads Witt Demant samt Jørgen Knudsen og Jacob Nossell.

Sidst opdateret:
Gå til top Top