Vederlagsfri fysioterapi

Hvad er vederlagsfri fysioterapi?

Vederlagsfri fysioterapi betyder, at du får tilskud fra det offentlige, så behandlingen bliver gratis for dig som modtager. Det kræver en henvisning fra en læge, typisk din praktiserende læge. Henvisningen skal fornyes hvert år. Det sørger din fysioterapeut og din læge normalt for, uden at du bliver involveret. Vederlagsfri fysioterapi kan bestå af holdtræning, individuel træning, bassintræning og ridefysioterapi.

 

Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi?

For at være berettiget til vederlagsfri fysioterapi, skal du enten have et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv lidelse. Derudover skal du have en diagnose, som er omfattet af Sundhedsstyrelsens diagnoseliste.

Cerebral Parese (CP) er på listen, men det er ikke alle med CP, der har et svært fysisk handicap. Det har du ifølge Sundhedsstyrelsens definition, hvis du ikke kan klare dig selv indendørs hele døgnet uden hjælp eller hjælpemidler.

Det er derfor ikke alle med CP, der har ret til vederlagsfri fysioterapi. Hvis du er i tvivl, er det en god idé at tage en snak med din læge.

 

Hvad kan du gøre, hvis din træning ændres?

Hvis din vederlagsfri fysioterapi bliver nedsat eller helt stopper, så læg mærke til, hvilken begrundelse fysioterapeuten giver.

Hvis du er uenig i ændringen, er første skridt at tale med din fysioterapeut. Spørg hende eller ham, hvad den sundhedsfaglige begrundelse er for at ændre din behandling, og bed om en udskrift af din behandlingsplan. Ender du med at klage, er det godt at have begrundelsen for ændringen på skrift.

 

Klagemuligheder

Hvis dialogen med din fysioterapeut ikke ændrer på udfaldet, kan du klage på to forskellige måder:

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager over den sundhedsfaglige behandling. Det kan være i tilfælde af, at du og din fysioterapeut er uenige om dit behov for behandling. Læs mere på styrelsens hjemmeside

 

Hvis din træning er reduceret uden en faglig begrundelse, kan du klage over serviceniveauet og over, at overenskomstaftalen ikke er overholdt. Du kan i så fald klage til den region, hvor fysioterapeuten har sin praksis. Herefter sendes klagen videre til behandling i samarbejdsudvalgene for fysioterapi. Klager til regionerne skal ske via sikker post, hvor du udfylder og sender et skema til regionen. Du skal sende din klage indenfor seks uger. Når regionen har modtaget din klage, sendes den videre til behandling i samarbejdsudvalgene for fysioterapi.

 

Her er link til, hvordan du klager i de forskellige regioner:

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top