5 råd til dig, hvis dit teenagebarn overvejer efterskole

5 råd til dig, hvis dit teenagebarn overvejer efterskole

Er du forælder til et teenagebarn med cerebral parese, der har kognitive udfordringer? Og overvejer han eller hun efterskole? CP Danmarks psykolog Klaus Kristensen giver dig fire gode råd til, hvordan du kan hjælpe den unge på vej til et godt ophold.

1. Få en udredning
Har den unge udvist nogen former for udtrætning, så sørg for, at han eller hun bliver udredt for kognitive vanskeligheder. Det kan give jer overblik over udfordringerne, så efterskolen kan tage hensyn. Har den unge ikke fået en sådan udredning inden for de seneste år, så alliér dig med klasselæreren, kontakt sammen PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og bed om at få en.

 

2. Find det rette match
Find sammen med den unge en efterskole, som passer til hans eller hendes interesser. Uanset om efterskolen i forvejen skilter med at kunne rumme unge med særlige behov, så er de næste punkter vigtige.

 

3. Stil spørgsmål og vis dokumentation
Kontakt efterskolelederen og spørg ind til, om skolen kan imødekomme den unges behov. Vær konkret og sig for eksempel: - Han har et problem med sin visuelle syntese (hvis det er tilfældet). Det betyder, at han har svært ved at skabe overblik og derfor kan være socialt udfordret, når han færdes i grupper. Kan I rumme det? Giv samtidig dokumentation for den unges udfordringer eller sig, at dokumentationen er på vej. Det kan gøre det muligt for efterskolen at afsætte midler til at støtte den unge.

 

4. Sørg for pauser
Bliver dit teenagebarn nemt udtrættet, så aftal med lederen eller lærerne på efterskolen, hvordan der kan indlægges pauser i hverdagen. Måske skal den unge fritages for bestemte pligter eller aktiviteter, så han eller hun kan få energi til at deltage i det sociale liv på efterskolen på andre tidspunkter.

 

5. Få eventuelt en mentor
Undersøg, om den unge kan få tildelt en mentor. I mange tilfælde vil det være en stor hjælp.

 

Muligheder for hjælp og tilskud

I Efterskoleforeningens pjece ’Elever med handicap på efterskole’ kan du læse mere om forskellige muligheder for hjælp og støtte på et ophold på efterskole. Du finder pjecen på efterskolerne.dk

 

Brug for rådgivning?

Hvis du har spørgsmål eller brug for sparring i overgangen til voksenlivet, er du velkommen til at kontakte vores socialrådgiver eller psykolog.

Få rådgivning og sparring

Sidst opdateret:
Gå til top Top