På venteliste til fysioterapi eller ændring i din behandling?

På venteliste til fysioterapi eller ændring i din behandling?

Så læs med her og få svar på oftest stillede spørgsmål.

AF LINE MCMONAGLE, SOCIALFAGLIG RÅDGIVER I CP DANMARK | FOTO: COLOURBOX.DK


I CP Danmark har vi siden årsskiftet fået flere henvendelser fra medlemmer, der enten har fået skåret ned i antallet af behandlinger med vederlagsfri fysioterapi eller har fået ændret typen af behandlinger.
Ændringerne er kommet efter, at der i januar i år trådte en ny overenskomst i kraft for fysioterapeuterne. Den betyder blandt andet, at den enkelte klinik har fået tildelt et beløb, som klinikken kan bruge til vederlagsfri behandling. Hvis fysioterapeuterne overskrider det tildelte beløb, bliver deres honorarer sat ned. Det vil sige, de får færre penge for den behandling, de yder.

Med den nye overenskomst er det gjort klar, at klinikkerne ikke må sætte patienter på pause eller give mindre behandling eller træning sidst på året, som mange har oplevet de senere år.
Derfor er klinikkerne nødt til at finde andre måder at overholde den økonomiske ramme, for eksempel ved at sætte nye patienter på venteliste eller vurdere, om der skal ændres i den enkelte patients behandlingsplan.
Nedenfor kan du læse de spørgsmål, vi oftest får – og få svar, hvis du selv har oplevet ændringer i din fysioterapi.

 

Må fysioterapeuten sætte mig på venteliste?
Ja, det er en del af den nye aftale.
Du vil højst sandsynligt komme på venteliste, hvis du ikke tidligere har fået vederlagsfri fysioterapi, hvis du har holdt en længere pause, eller hvis du skifter til en anden klinik. For at komme til hurtigst muligt, er det vigtigt, at du bliver skrevet op på en venteliste med det samme. Bor du i en større by, hvor der er flere fysioterapeutklinikker, kan du på sundhed.dk se, hvor lange ventelisterne er i den enkelte klinik.
Kommer du på venteliste til vederlagsfri fysioterapi, kan du, mens du venter, vælge at modtage behandling uden for overenskomsten og selv betale. Når ventetiden er overstået, kan du fortsætte dit behandlingsforløb med tilskud fra det offentlige.

 

Hvad kan jeg gøre, hvis min træning ændres?
Hvis din vederlagsfri fysioterapi bliver nedsat eller helt stopper, så læg mærke til, hvilken begrundelse fysioterapeuten giver. Den nye overenskomst eller økonomi er nemlig ikke gyldige grunde. Din fysioterapeut må heller ikke reducere din vederlagsfri træning og derefter tilbyde ekstra træning, som du selv skal betale for.

Hvis du er uenig i ændringen, er første skridt at tale med din fysioterapeut. Spørg hende eller ham, hvad den sundhedsfaglige begrundelse er for at ændre din behandling, og bed om en udskrift af din behandlingsplan. Ender du med at klage, er det godt at have begrundelsen for ændringen på skrift. Hvis dialogen med din fysioterapeut ikke ændrer på udfaldet, kan du klage på to forskellige måder:
Du kan klage til Styrelsen for Patientklager over den sundhedsfaglige behandling. Det kan være i tilfælde af, at du og din fysioterapeut er uenige om dit behov for behandling. Læs mere på styrelsens hjemmeside stpk.dk under ”borgere” og ”klag over en behandling”.


Hvis din træning er reduceret uden en faglig begrundelse, kan du klage over serviceniveauet og over, at overenskomstaftalen ikke er overholdt. Du kan i så fald klage til den region, hvor fysioterapeuten har sin praksis. Herefter sendes klagen videre til behandling i samarbejdsudvalgene for fysioterapi. Du kan læse mere om, hvor du skal sende din klage til, på cpdanmark.dk


Har du brug for hjælp til at afgøre, hvorvidt du har et grundlag for at klage, kan du kontakte mig - CP Danmarks socialfaglige rådgiver.

Kontakt vores socialfaglige rådgiver

Sidst opdateret:
Gå til top Top