Legatstøtte til uddannelse
05. april 2017

Legatstøtte til uddannelse

Er du i gang med en uddannelse, eller påtænker du at starte på en, så har du mulighed for at søge legat hos Willy Kunst’s Fond til støtte for voksne spastikeres uddannelse.

Fondens formål er at yde støtte til kortere eller længere uddannelsesforløb for spastikere over 18 år, herunder også til studieophold, studierejser samt hjælp til en evt. støtteperson.

For at komme i betragtning til uddelingen i 2017 skal du sende ansøgningen senest den 15. april på mail: ms@nhglaw.dk – skriv Willy Kunst’s Fond i emnefeltet.

Du skal i ansøgningen beskrive formålet med den ønskede støtte samt det anslåede støttebehov. Oplysninger om dine økonomiske forhold samt dokumentation for din diagnose skal også medsendes.

Fonden har i de sidste par år uddelt op imod 150.000 kr. til en række uddannelsesformål, studieture, højskoleophold m.v.

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top