RET: Seksualitet på bosteder er et vigtigt emne som kræver større fokus

Anja, Line og Mads arbejder på bostederne Fjordstjernen og Kildehaven på Sjælland. I januar startede de på seksualvejleder uddannelsen og gør sig i øjeblikket overvejelser om, hvordan de kan implementere det vigtige arbejde med seksualitet i hverdagen, når deres uddannelse er færdig til november.

Af Anja Lilja, Line Lund Christensen og Mads Skjærbæk Stammis

Efter starten på seksualvejleder uddannelsen har vi virkelig erfaret hvor lidt opmærksomhed der i grunden er på beboernes seksualitet og hvor nødvendigt det er, at der kommer langt større fokus på området. Tidligere er eventuelle problematikker afhjulpet med professional hjælp udefra, og de beboere som selv har kunnet give udtryk for at ønske en sexarbejder, har fået hjælp til at formidle kontakten.

På et bosted går hverdagen ofte med at opfylde beboernes basale behov, iværksætte pædagogiske tiltag og lave de 1000 andre ting som får beboernes hverdag, og livet på et bosted, til at fungere. I vores arbejde har vi meget stor fokus på at beboernes liv skal leves som de ønsker. Vores arbejde tager derfor udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov - dog har beboernes seksualitet været et overset emne.

Integreret del af personligheden

Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed og et basalt behov, uanset køn, alder og funktionsniveau. I lovgivningen står der, at mennesker med nedsat funktionsevne skal have samme muligheder på linje med alle andre, men problemet er bare at størstedelen at beboerne på Kildehaven og Fjordstjernen ikke selv har mulighed for at udleve deres seksualitet på grund af nedsat funktionsevne.

I serviceloven står beskrevet, at vi skal skabe så normale vilkår og livsbetingelser for beboerne som muligt, og uddannelsen har givet os en bred viden, ideer og lyst til at ’få fingrene i bolledejen’. Nu gælder det om at finde ud af hvordan vi implementerer den viden på vores arbejdsplads.

Vores vision er at skabe en kultur hvor arbejdet med ’det hele menneske’ inkluderer seksualiteten og hvor der arbejdes ud fra et fælles sprog og en fælles tilgang og forståelse

Det er nødvendigt at vi nedbryder det tabu, den berøringsangst og den overvindelse af egen frygt der ofte er omkring handicappede og seksualitet, og vi skal forsøge at skabe åbenhed og en naturlig tilgang til beboerne og deres seksualitet.

Vi har brugt meget tid på at diskutere, hvilke krav vi kan stille til personalet i arbejdet med seksualitet. Personalegruppen består af en bred vifte af mennesker med forskellig baggrund, erfaringer og kompetencer, og vi sætter spørgsmålstegn ved om det nødvendigvis er alle som skal kunne tage samtalen omkring kønsidentitet. Det vil sige svare på spørgsmål omkring parforhold, forklare hvordan man bliver gravid, vise hvordan man påsætter et kondom eller finder ud af hvilket seksuelle hjælpemiddel der vil kunne tilfredsstille beboeren bedst?

Andre spørgsmål kan være, hvordan vi får medarbejderne til at anerkende at beboerne har en seksualitet og hvordan de bedst klædes på til at håndtere et andet menneskes seksualitet? Og her diskutere, hvilket signal det sender til beboeren hvis personalet f.eks. rynker på næsen, nedgør deres ønske eller vender ryggen til, når beboeren rækker ud efter hjælp?

Seksualpolitik er vigtig

I forbindelse med uddannelsen har vi som projekt udarbejdet en seksualpolitik til Kildehaven og Fjordstjernen. Heri har vi blandt andet beskrevet hvordan vi på stederne arbejder med seksualiteten, hvad den gældende lovgivning indeholder og hvilke forventninger der stilles til de enkelte ansatte.

Vi har ligeledes udarbejdet brochurer til både beboere og til personale, som er en forkortet og forenklet udgave af seksualpolitikken, hvilket gerne skulle gerne gøre det nemt og tilgængeligt. Både i brochurerne og i seksualpolitikken er det beskrevet at ens grænser ikke bør overskrides. Det er vigtigt at man siger fra over for de opgaver som man ikke føler sig tryg ved.

Vi kan ikke forvente at alt personale kan være deltagende i arbejdet omkring beboernes seksualitet, men vi har en forventning om at alle forholder sig aktivt til at beboerne netop har en seksualitet. Det betyder, at hvis man laver en observation, eller hvis en beboer griber fat i personale, der ikke kan gå ind i sagen, så forventer vi at man griber fat i os.

En utrolig vigtig faktor i vores arbejde med mennesker med funktionsnedsættelse er relationerne, og her er vi er meget bevidste om at vi ikke selv kan komme i mål med alle opgaver. Vi har ikke nærrelationer med samtlige beboere på Fjordstjernen og Kildehaven, så vi er afhængige af de kollegaer som er tættest på beboerne, også hjælper til med samtaler, observationer og opfølgning.

Samtidig kan vi også have brug for hjælp til f.eks. kommunikation da en del beboere kommunikerer via hjælpemidler. Her er det naturligvis det personale, der er omkring dem dagligt, som kommunikere bedst med beboerne. Det er også dem, der er bedst til at aflæse beboerne og give os viden og ideer til hvordan vi kan løse eventuelle problematikker.

Deltagelse i personalemøder

I vores lille gruppe har vi planer om at deltage på personalemøderne i de forskellige afdelinger. Her vil vi forklare hvad arbejdet med seksualitet indebærer, hvad vi forventer og hvad der skal til for at skabe et trygt miljø, hvor beboerne kan udleve deres seksualitet. Vi har talt med ledelsen på vores arbejdspladser og bedt om at få tid på personalemøderne ca. hver 3. måned.

Vi har ligeledes tænkt os at lave forskellige opgaver til personalet, som forhåbentlig sætter nogle refleksioner i gang og åbner øjnene for problematikker og udfordringer og samtidig give tips og ideer til hvordan samtaler kan gribes an. Vi håber på at kunne formidle, hvor svært det må være at bede om støtte, hjælp og vejledning til noget så privat og intimt som seksualitet.

Personalemøderne vil vi bl.a. også bruge til at tale om grænser; både i forhold til egne grænser men også grænser i forhold til de mennesker vi hver dag tager os af. Vi har alle forskellige grænser, og hvad der for nogle er grænseoverskridende adfærd, er for andre helt i orden. Og hvad med beboere som har grænseskridende adfærd over for andre beboer, hvordan håndterer vi det?

Beboerkurser

Vi har i forbindelse med opgaven på uddannelsen også afholdt et beboerkursus omkring kropsbevidsthed, grænser og onani. Det var en stor succes, som helt sikkert skal gentages. Flere beboere har allerede efterlyst lignende kurser.

Da vi planlagde kurset for beboerne var personalets reaktion meget blandet; nogle hjalp med forberedelserne og ville meget gerne have deltaget i kurset, hvorimod andre personaler rødmede, bare ved tanken om at der skulle tales om onani og dildoer. Vi oplever dog, at der er stor interesse for vores uddannelse, men hører ofte sætningen: Godt det ikke er mig, der skal tale om det.

Det er vigtigt at være åbne om emnet seksualitet inden for vores område, og ligeså vigtigt er det, at få delt ud af den viden vi har fået gennem uddannelsen. Vi har masser af ideer som vi glæder os til at føre ud i livet, og som forhåbentlig skaber interesse og kommer både beboere og personalet til gode; herunder workshops, kurser, undervisning og alt muligt andet spændende.

Sidst opdateret:
Gå til top Top